Rozwój globalny a nowe państwa członkowskie UE – czas na nowe otwarcie?

W dniach 26-28 maja, u progu Polskiej Prezydencji w Radzie UE, odbędzie się międzynarodowa konferencja „Rozwój globalny a nowe państwa członkowskie UE – czas na nowe otwarcie?”. Zaproszeni paneliści, wśród których znalazł się także prof. […]


W dniach 26-28 maja, u progu Polskiej Prezydencji w Radzie UE, odbędzie się międzynarodowa konferencja „Rozwój globalny a nowe państwa członkowskie UE – czas na nowe otwarcie?”. Zaproszeni paneliści, wśród których znalazł się także prof. Jerzy Buzek, podejmą dyskusję na temat roli Polski na arenie międzynarodowej, a także znaczenia polityki rozwojowej i solidarności z krajami rozwijającymi się.

Pierwszy dzień konferencji (26 maja, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) zostanie poświęcony edukacji rozwojowej i globalnej. Kolejny dzień (27 maja, PKiN) uświetni profesor Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który wygłosi wykład “Solidarność dla rozwoju”. Ostatniego dnia (28 maja) paneliści zajmą się krytycznym myśleniem o rozwoju i skonfrontują między innymi założenia Milenijnych Celów Rozwoju z praktyką.

Równolegle do oficjalnego programu wydarzeń zaplanowane zostały Targi lokalnych i globalnych inicjatyw oraz atrakcje dla mieszkańców na płycie przed głównym wejściem do PKiN.

PROGRAM:

26 maja 2011EDUKACJA ROZWOJOWA I EDUKACJA GLOBALNA(Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)

 • Edukacja rozwojowa i globalna w szkolnictwie wyższym: doświadczenia liderów
 • Studia nad rozwojem a rozwój w praktyce
 • Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania edukacji globalnej w Polsce
 • Studia nad rozwojem w Europie Środkowo-Wschodniej: doświadczenia i wyzwania

27 maja 2011 – SOLIDARNOŚĆ DLA ROZWOJU? (PKiN, IV p., wejście od ulicy Marszałkowskiej)

 • „Solidarność dla rozwoju”, wykład w ramach cyklu „Wykłady Kapuścińskiego”
 • Zmiany klimatyczne – w stronę konferencji w Durbanie
 • Skuteczność pomocy rozwojowej – w stronę forum w Pusan
 • Spójność polityki na rzecz rozwoju
 • Północna Afryka: demokratyzacja i proces pokojowy (dyskusja przy okrągłym stole)

28 maja 2011 – KRYTYCZNE MYŚLENIE O ROZWOJU (PKiN, IV p., wejście od ul. Marszałkowskiej)

 • Milenijne Cele Rozwoju w praktyce
 • Wyjść poza Milenijne Cele Rozwoju
 • Wyjść poza rozwój
 • Główny nurt i poza nim: krytyczne myślenie o rozwoju

Więcej informacji znajdą Państwo klikając tutaj.

Konferencja jest organizowana przez Polską Akcję Humanitarną, Global Development Research Group i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej we współpracy z Fundacją Pontis, NGO Support Center, Centrum Studiów nad Rozwojem oraz Norweskim Instytutem Spraw Międzynarodowych.

“Res Publica Nowa” jest patronem medialnym wydarzenia.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa