Republika sondaży – zaproszenie

Zapraszamy na debatę z udziałem  wybitnego socjologa Dominique'a Wolton, która odbędzie się 9 listopada o godzinie 11:00 w redakcji Res Publiki przy u. Gałczyńskiego 5 w Warszawie. Kampania przed francuskimi wyborami prezydenckimi w 2012 r. jest doskonałą […]


Zapraszamy na debatę z udziałem  wybitnego socjologa Dominique’a Wolton, która odbędzie się 9 listopada o godzinie 11:00 w redakcji Res Publiki przy u. Gałczyńskiego 5 w Warszawie. Kampania przed francuskimi wyborami prezydenckimi w 2012 r. jest doskonałą okazją, by przyjrzeć się współczesnej Francji i zastanowić nad przyszłym kształtem europejskich demokracji. Jak istotne dla demokracji są dziś sondaże oraz badania opinii publicznej? Dyskusja jest związana z zimową edycją Res Publiki poświęconej przemianom opinii publicznej. Spotkanie z tłumaczeniem symultanicznym w języku polskim i francuskim.

Paneliści

Anna Giza-Poleszczuk, socjolog, prodziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UW oraz Prezes Pracowni badań i innowacji społecznych „Stocznia”. W latach 1994-2005 była dyrektorem działu badań rynku i doradcą w zakresie komunikacji marek w grupie Unilever Polska oraz pracownikiem Instytutu Millward Brown SMG/KRC. W sferze teorii, zajmuje się historią i współczesnością rodziny, problematyką kapitału społecznego i ekonomii społecznej. Ostatnio opublikowała książkę Rodzina a system społeczny. Napisana wspólnie z Mirosławą Marody książka Przemiany więzi społecznych otrzymała prestiżową nagrodę im. Jana Długosza.

Wiesław Godzic, medioznawca i socjolog, kierownik Katedry Medioznawstwa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Redaktor naczelny kwartalnika Kultura Popularna. Zajmuje się badaniem kultury popularnej oraz problematyką nowych mediów. Autor i redaktor książek, m.in. Humanista w cyberprzestrzeni Zrozumieć telewizję. Ostatnio wydał Znani z tego, że są znaniCelebryci w kulturze tabloidow. Jest członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Filmoznawczego. Ponadto członek: Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, International Institute of Communication oraz Society of Cinema Studies.

Dominique Wolton, socjolog, dyrektor Instytutu Nauk Komunikacji przy CNRS (odpowiednik polskiego PAN-u). Specjalizuje się w komunikacji politycznej, bada konsekwencje polityczne i kulturowe globalizacji informacji i komunikacji internetowej. Założyciel i redaktor naczelny pisma naukowego Hermes. Kieruje także serią wydawniczą „CNRS Communication” powstałą w 1998 roku. Członek Rady Nadzorczej France Televisions, Akademickiej Agencji ds. Frankofonii, Akademii Technologii oraz Akademii Nauk Terytoriów Zamorskich. Prezes Rady Etyki Reklamy. Autor około trzydziestu prac, 14 z nich przetłumaczonych zostało na około 19 języków.

Prowadzenie

Philippe Rusin, dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej UW. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Paris-I Pantheon Sorbonne. W swoich badaniach zajmował się rolą tworzenia nowych przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej w latach 90. Mianowany adiunktem nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Paris-VIII Vincennes Saint-Denis w 2003 roku. W latach 2005-2007 oddelegowany na stanowisko naukowca przez CNRS do Francuskiego Ośrodka Badań Nauk Społecznych (CEFRES) w Pradze.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

3 komentarze “Republika sondaży – zaproszenie”

Skomentuj

Res Publica Nowa