Relacja ze spotkania wokół książki Danuty Glondys

27 maja w redakcji RPN odbyła się promocja książki dr Danuty Glondys Europejska Stolica Kultury. Miejsce kultury w polityce Unii Europejskiej połączona z dyskusją dotyczącą polityki kulturalnej i miejsca kultury w polityce europejskiej, w której […]


27 maja w redakcji RPN odbyła się promocja książki dr Danuty Glondys Europejska Stolica Kultury. Miejsce kultury w polityce Unii Europejskiej połączona z dyskusją dotyczącą polityki kulturalnej i miejsca kultury w polityce europejskiej, w której wzięli udział Marcin Śliwa (Kierunek Kultura) i Wojciech Przybylski (Res Publica Nowa).

Rozmowa dotyczyła szeroko pojętej kultury zarówno w wymiarze globalnym (na przykładzie polityk UE), jak i lokalnym (na przykładzie Mazowsza i projektu Kierunek Kultura). Dyskutanci poruszali wątki związane z brakiem spójnej polityki kulturalnej na poziomie europejskim i konsekwencjach tej sytuacji, a także dotyczące ryzyka które niesie ze sobą upolitycznienie sfery kultury.

Danuta Glondys (Willa Decjusza) przedstawiła na przykładzie Krakowa rolę programu Europejskiej Stolicy Kultury dla rozwoju europejskich miast i korzyści jakie mogą płynąć z faktu uzyskania tego tytułu. Marcin Śliwa zaprezentował punkt widzenia działających na poziomie lokalnym inicjatyw kulturalnych, które często tracą swoją autentyczność i krytyczny charakter ze względu na zależność od samorządowej kasy. Pod koniec spotkania w dyskusji wzięła udział publiczność: padały pytania o to na jakich wartościach narody europejskie mogłyby ufundować swoją tożsamość, o wyzwaniach wielokulturowości i separatyzmów przy kształtowania polityki kulturalnej.

Program Europejska Stolica Kultury okazał się być jednym z niewielu długotrwałych i przynoszących realne efekty programów UE w dziedzinie kultury. Aby zrozumieć dlaczego tak się stało i jak ESK 2016 może wpłynąć na kulturę polskich miast, warto przeczytać książkę Danuty Glondys.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa