Przyszłością innowacji jest współpraca

Nieważne, czy pracujesz w sektorze fintech, wolisz zielone technologie czy laboratoria naukowe. Istotne jest, czy to, co robisz - aplikacje, produkty, pomysły ulepszają nasze życie.


Do 15 września możesz zgłosić siebie lub inną osobę do New Europe 100. Wystarczy, że wypełnisz krótki formularz na stronie www.ne100.org.  

Banałem jest powiedzieć, że przyszłość powstaje dzisiaj. Trudniej jest tworzyć tę przyszłość. Tylko kooperacja w tym zakresie pomoże stworzyć rozwiązania innowacyjne dla całego regionu, Europy i świata. Organizatorzy New Europe 100 poszukują challengerów, którzy poprzez nowe technologie ulepszają nasze życie codzienne. Można ich zgłaszać do 15 września poprzez stronę internetową www.ne100.org/nominate lub portale społecznościowe Facebook lub Twitter, podając imię i nazwisko kandydata, krótkie uzasadnienie oraz #NE100. Samo zgłoszenie zajmuje nie więcej niż 2 minuty.

Już po raz czwarty organizatorzy New Europe 100 zbiorą się, aby wybrać tegoroczną setkę innowatorów spośród nominowanych publicznie osób i zespołów. W tym roku wyborowi towarzyszy przekonanie, że warto odkryć niezwykłe osoby, promować jako twórców przyszłości naszego regionu, ale i zaprosić do współpracy w ramach networkingu New Europe 100.

 Naszą ambicją jest skupienie osób, których projekty zdecydują o przyszłości jutra. Co roku publikujemy listę 100 nowych innowatorów, którzy korzystając z rewolucji cyfrowej, zmieniają nasz sposób działania, wyznaczają nowe trendy i często odnoszą globalne sukcesy, a wywodzą się z Europy Środkowej. W tym roku, po raz pierwszy od ogłoszenia pierwszej edycji listy laureatów w 2014 r. tworzymy także network w celu zacieśnienia współpracy między laureatami oraz otwarcia się na współpracę z podmiotami publicznymi i prywatnymi w Unii Europejskiej mówi Wojciech Przybylski, prezes Res Publiki, inicjator projektu.

Nową listę 100 innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej poznamy w listopadzie podczas uroczystego ogłoszenia finalistów 2017 roku.

New Europe 100 to network, który łączy osoby i zespoły z listy innowatorów Europy Środkowej i Wschodniej. Organizatorami projektu są Res Publica we współpracy z Google,  Financial Times i Funduszem Wyszehradzkim oraz wieloma innymi instytucjami z Europy Środkowo-Wschodniej. Więcej informacji na stronie www.ne100.org oraz w mediach społecznościowych.

Res Publica Nowa