Przyszłość Ukrainy

Dla dobra demokracji musimy wzmacniać ukraińskie niezależne i pluralistyczne media. List otwarty w sprawie sytuacji na Ukrainie wystosowali intelektualiści, dziennikarze i działacze społeczni z całego świata. Wśród sygnatariuszy są Marcin Król, Shlomo Avineri, Aleš Debeljak, […]


Dla dobra demokracji musimy wzmacniać ukraińskie niezależne i pluralistyczne media. List otwarty w sprawie sytuacji na Ukrainie wystosowali intelektualiści, dziennikarze i działacze społeczni z całego świata. Wśród sygnatariuszy są Marcin Król, Shlomo Avineri, Aleš Debeljak, Jeff Goldfarb, László Rajk jr., Jacques Rupnik, Aleksander Smolar oraz Gesine Schwan. W liście podkreślono między innymi rolę, jaką mają do spełnienia niezależne media w demokratyzowaniu się ukraińskiego społeczeństwa. Res Publica od 2009 roku działa w tym kierunku w ramach programu Partnerstwa Wolnego Słowa.

Українська версія / English version

Przyszłość Ukrainy zależy przede wszystkim od samych Ukraińców. Dziesięć lat temu, podczas pomarańczowej rewolucji, społeczeństwo ukraińskie wystąpiło w obronie demokracji, podejmując walkę o godną przyszłość. Dziś broni tych samych wartości. Mimo rozczarowania ideą zjednoczonej Europy jakie panuje wśród Europejczyków, Ukraińcy walczą o tę ideę i o swoją przyszłość w Europie. Obrona Ukrainy przed autorytarnymi ciągotami jej skorumpowanych przywódców leży w interesie demokratycznego świata.

Nie wolno nam odwrócić się od Ukrainy. Siły autorytarne w Kijowie powinny usłyszeć, że za represyjną politykę i rezygnację z europejskich dążeń narodu przyjdzie im zapłacić wysoką cenę. Wciąż nie jest za późno, by zapobiec osuwaniu się Ukrainy w dyktaturę i pozytywnie wpłynąć na procesy polityczne w tym kraju. Bierność w obliczu próby ustanowienia na Ukrainie autorytarnych rządów i ponownego włączenia jej w orbitę imperialnych interesów Rosji stanowi zagrożenie dla Unii Europejskiej. Zagrożenie nie tylko dla jej moralnej, ale być może również dla jej wewnętrznej instytucjonalnej integralności. Poza działaniami dyplomatycznymi i ekonomicznymi poszczególnych państw i Unii Europejskiej niezależne inicjatywy demokratyczne powinny priorytetowo zmierzać do obrony represjonowanych, wsparcia społeczeństwa obywatelskiego i wzmocnienia niezależnych mediów.

Jakość demokracji w znacznym stopniu zależy od posiadanej przez obywateli wiedzy o kraju i o świecie. Na Ukrainie obraz rzeczywistości kształtowany jest przede wszystkim przez władze, kontrolujące większość środków masowego przekazu oraz – pozostające w rękach Putina – rosyjskie media. Dla dobra demokracji musimy wzmacniać ukraińskie niezależne i pluralistyczne media.

Konieczne jest wsparcie społeczeństwa obywatelskiego, w tym nowych inicjatyw zrodzonych wokół Majdanu. Wbrew insynuacjom władz, ci którzy walczą o zapewnienie krajowi otwartej przyszłości, nie są agentami obcych mocarstw. Na taką nazwę mogą zasłużyć ci, którzy tłumią nadzieję Ukraińców na demokratyczną przyszłość w gronie państw europejskich i dążą do wprowadzenia masowych represji.

List został już podpisany przez:

1. Andrew Arato, profesor nauk politycznych, New School for Social Research, Stany Zjednoczone
2. Shlomo Avineri, profesor nauk politycznych, Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Izrael
3. Lluís Bassets, zastępca dyrektora, „El País”, Hiszpania
4. Zygmunt Bauman, profesor socjologii, Uniwersytet w Leeds, Wielka Brytania
5. Gianni Bonvicini, dyrektor, Institute of International Affairs, Włochy
6. José Casanova, profesor socjologii, Uniwersytet w Georgetown, Stany Zjednoczone
7. Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”, Polska
8. Aleš Debeljak, poeta i krytyk, Słowenia
9. Tibor Dessewffy, prezes DEMOS Hungary, Węgry
10. Uffe Ellemann-Jensen, były minister spraw zagranicznych, prezes Baltic Development Forum, Dania
11. Ute Frevert, dyrektor Center for the History of Emotions at the Max Planck Institute for Human Development, Niemcy
12. Paolo Flores d’Arcais, filozof i dziennikarz, redaktor magazynu „MicroMega”, Włochy
13. Timothy Garton Ash, profesor studiów europejskich, Uniwersytet Oksfordzki, Wielka Brytania
14. Carlos Gaspar, przewodniczący Portuguese Institute of International Relations (IPRI), Portugalia
15. Carl Gershman, prezes National Endowment for Democracy, Stany Zjednoczone
16. André Glucksmann, filozof i pisarz, Francja
17. Jeff Goldfarb, profesor socjologii, New School for Social Research, Stany Zjednoczone
18. Andrea Graziosi, profesor historii, Uniwersytet w Neapolu, Włochy
19. Charles Grant, dyrektor Centre for European Reform, Wielka Brytania
20. Tomáš Halík, profesor socjologii, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy
21. Pierre Hassner, dyrektor Fondation nationale des sciences politiques, Francja
22. Agnieszka Holland, reżyserka i scenarzystka, Polska
23. William Hunt, profesor historii, Uniwersytet w St. Lawrence, Stany Zjednoczone
24. Suat Kiniklioglu, dyrektor Centre for Strategic Communication, Turcja
25. Ira Katznelson, profesor nauk politycznych i historii, Columbia University, Stany Zjednoczone
26. János Kis, profesor filozofii i nauk politycznych, Uniwersytet Środkowoeuropejski, Węgry
27. Zenon E. Kohut, profesor historii, Peter Jacyk Centre for Ukrainian Research, University of Alberta, Kanada
28. David Koranyi, były podsekretarz stanu, zastępca dyrektora Dinu Patriciu Eurasia Center, Węgry-Stany Zjednoczone
29. Bernard Kouchner, były minister spraw zagranicznych, Francja
30. Iwan Krastew, prezes Centre for Liberal Strategies, Bułgaria
31. Marcin Król, profesor historii idei, Uniwersytet Warszawski, Polska
32. Mark Leonard, dyrektor Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR), Wielka Brytania
33. Sonja Licht, prezes Belgrade Fund for Political Excellence, Serbia
34. Tomasz Lis, redaktor naczelny „Newsweek Polska”, Polska
35. Adam Michnik, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”, Polska
36. Marie Mendras, dyrektor Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Francja
37. Dominique Moïsi, Conseiller spécial de Institut français de relations internationales (IFRI),
38. Alexander J. Motyl, profesor nauk politycznych, Rutgers University-Newark, Stany Zjednoczone
39. Piotr Mucharski, redaktor naczelny, „Tygodnika Powszechnego”, Polska
40. Aryeh Neier, honorowy przewodniczący Open Society Foundations, Stany Zjednoczone
41. Kalypso Nicolaïdis, profesor stosunków międzynarodowych, Uniwersytet Oksfordzki, Wielka Brytania
42. Ton Nijhuis, dyrektor Duitsland Instituut, Holandia
43. Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny „Więzi” , Polska
44. Claus Offe, profesor socjologii politycznej, Hertie School of Governance, Niemcy
45. Andrzej Olechowski, były minister spraw zagranicznych, Polska
46. Monika Olejnik, dziennikarka, Polska
47. Andrés Ortega, pisarz i dziennikarz, były dyrektor planowania politycznego Biura Premiera Hiszpanii, Hiszpania
48. Ana Palacio, była minister spraw zagranicznych, była vice prezes i konsul generalny World Bank Group, Hiszpania
49. Šimon Pánek, dyrektor People In Need, Czechy
50. Anton Pelinka, profesor nauk politycznych, Uniwersytet Środkowoeuropejski, Austria-Węgry
51. Víctor Pérez-Díaz, prezes Analistas Socio-Políticos (ASP), Hiszpania
52. Marc F. Plattner, redaktor “Journal of Democracy”, Stany Zjednoczone
53. Ruprecht Polenz, były przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu, Niemcy
54. Adam Pomorski, prezes Polskiego PEN Clubu, Polska
55. László Rajk jr., architekt, projektant i aktywista polityczny, Węgry
56. Joachim Rogall, dyrektor Fundacji Roberta Boscha, Niemcy
57. Adam Daniel Rotfeld, były minister spraw zagranicznych, Polska
58. Jacques Rupnik, dyrektor Centre for International Studies and Research (CERI), Francja
59. Saskia Sassen, profesor socjologii, Columbia University, Stany Zjednoczone
60. Gesine Schwan, prezes Humboldt-Viadrina School of Governance, Niemcy
61. Richard Sennett, profesor socjologii, Uniwersytet Nowojorski, Stany Zjednoczone
62. Narcis Serra, przewodniczący Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, Hiszpania
63. Martin M. Šimečka, dziennikarz, wydawca tygodnika „Respekt”, Czechy
64. Sławomir Sierakowski, dyrektor Instytutu Studiów Zaawansowanych, Polska
65. Aleksander Smolar, prezes Fundacji im. Stefana Batorego, Polska
66. Timothy Snyder, profesor historii, Uniwersytet w Yale, Stany Zjednoczone
67. Andrzej Stasiuk, pisarz, Polska
68. Fritz Stern, profesor historii, Columbia University, Stany Zjednoczone
69. Frank E. Sysyn, dyrektor Peter Jacyk Centre for Ukrainian Research, University of Alberta, Kanada
70. Jerzy Szacki, profesor socjologii, Uniwersytet Warszawski, Polska
71. Monika Sznajderman, wydawca, Wydawnictwo Czarne, Polska
72. Roman Szporluk, profesor historii, Uniwersytet Harwardzki, Stany Zjednoczone
73. Paweł Świeboda, prezes demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej, Polska
74. Paul Thibaud, filozof i pisarz, Francja
75. Nathalie Tocci, zastępca dyrektora Institute of International Affairs, Włochy
76. Jordi Vaquer, dyrektor Open Society Initiative for Europe, Hiszpania
77. Tomas Venclova, poeta i pisarz, Uniwersytet w Yale, Litwa-Stany Zjednoczone
78. António Vitorino, były komisarz Unii Europejskiej, przewodniczący Notre Europe-Institut Jacques Delors, Portugalia-Francja
79. George Weigel, pisarz, Ethics and Public Policy Center, Stany Zjednoczone
80. Michel Wieviorka, dyrektor École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, d’études, Francja
81. Adam Zagajewski, poeta i eseista, Uniwersytet Chicagowski, Polska-Stany Zjednoczone
82. Jacek Żakowski, publicysta, „Polityka”, Polska
83. Slavoj Žižek, dyrektor Birkbeck Institute for the Humanities, Uniwersytet Londyński, Słowenia-Wielka Brytania

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa