Przyszłość edukacji w cyfrowym świecie

Nowe technologie, partnerstwo w nauczaniu, nauka kodowania, niezależny rozwój – model edukacji przechodzi obecnie ogromne zmiany. Dokąd nas doprowadzą?


Głos zabiorą dziennikarze oraz eksperci w debacie Res Publiki „Przyszłość edukacji w cyfrowym świecie” w czwartek 21 września o godz. 18:00 przy ul. Gałczyńskiego 5 w Warszawie. Wstęp wolny.

Postęp technologii, nowe metody nauczania i współczesne wymogi rynku zmuszają do refleksji nad jakością i kierunkiem rozwoju edukacji. Nasuwają się pytania o to, na czym będzie się opierać nowa edukacja za 10, 20 albo 30 lat. Czy od instytucji państwowych przejdzie w ręce organizacji pozarządowych, a za tym bezpośrednio w ręce obywateli? Jakie perspektywy zawodowe stworzy?

Grono czterech osób zajmujących się edukacją pochyli się nad możliwym kształtem edukacji i szkolnictwa wyższego w nadchodzącej przyszłości. Zastanowią się nad tym, jakie szanse oraz jakie ewentualne zagrożenia mogą nas czekać. 

– Jesteśmy obecnie świadkiem umasowienia się edukacji w Polsce. Średnio co piąta osoba w tym kraju to uczeń szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. Coraz więcej młodych ludzi chce kontynuować naukę na uczelni wyższej. Badania pokazują, że 14 procent z nich nie znajduje pracy przez prawie rok po uzyskaniu dyplomu. Jaka powinna być edukacja w przyszłości? W jakim kierunku obecnie zmierzamy? Czy coraz większa robotyzacja rynku pracy wpłynie na poziom edukacji? O tym chcemy porozmawiać podczas debaty – dodaje Anna Kiedzyńska Tui, PR Manager Res Publiki.

Udział w debacie wezmą: Justyna Suchecka (Gazeta Wyborcza), prof. Piotr Mikiewicz (Instytut Badań Edukacyjnych), Aleksandra Przegalińska-Skierkowska (Akademia Leona Koźmińskiego, challengerka New Europe 100), Andrzej Kurkiewicz (Departament Innowacji i Rozwoju, MNiSW) oraz Anna Grąbczewska (Fundacja Uniwersytet Dzieci). Debatę poprowadzi Danuta Dobrzyńska-Schimmer, członkini zespołu Res Publiki, koordynatorka New Europe 100.

Wydarzenie będzie stremingowane poprzez Facebooka na kanale Res Publica Nowa.

Res Publica Nowa