Prezentacja najnowszego raportu badawczego o kulturze Lublina

Spotkania Kultury Enter No 10 MIASTO / KULTURA / DIALOG 16 kwietnia 2013, godz. 18:00 Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a, Lublin wstęp wolny Prezentacja najnowszego raportu badawczego o kulturze Lublina Joanna Bielecka-Prus, Piotr Celiński, Magdalena […]


Spotkania Kultury Enter
No 10
MIASTO / KULTURA / DIALOG

16 kwietnia 2013, godz. 18:00

Warsztaty Kultury,
ul. Grodzka 5a, Lublin

wstęp wolny

fot. materiały prasowe

Prezentacja najnowszego raportu badawczego o kulturze Lublina

Joanna Bielecka-Prus, Piotr Celiński, Magdalena Kawa (UMCS)
Komentarz – Artur Celiński – („Res Publica Nowa”)
Prowadzenie – Grzegorz Kondrasiuk („Kultura Enter”)

Spotkanie i dyskusja z badaczami lubelskiego Obserwatorium Kultury, autorami raportu „Kultura (w) dialogu. Instytucjonalne ramy kultury w Lublinie”.

Publikacja powstała w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Miasta w Lublinie. Na podstawie badań przeprowadzonych w 2012 roku wśród przedstawicieli lubelskich instytucji publicznych i organizacji pozarządowych przez zespół socjologów i politologów z UMCS i KUL, opracowana została diagnoza polityki kulturalnej Lublina oraz jego kapitału społeczno-kulturowego. Jest to zarazem pierwsza – od czasu rozstrzygnięcia konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – próba podsumowania stanu lubelskiej kultury oraz oceny jej perspektyw.

„Kultura (w) dialogu” w wersji elektronicznej dostępna jest pod adresem kulturaenter.pl.

Prezentacja lubelskiego Obserwatorium Kultury zostanie zestawiona z wnioskami raportu „DNA Miasta. Miejskie Polityki Kulturalne”, zawierającego analizę porównawczą polityk 66 polskich miast, przygotowanego przez Fundację Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany poszczególnych punktów programu.

Kontakt:

Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
sekretariat@warsztatykultury.pl ; www.warsztatykultury.pl

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa