Powstał Parlamentarny Zespół ds. Polityki Miejskiej

W czwartek, 16.02.br. powołany został Parlamentarny Zespół ds. Polityki Miejskiej. Inicjatorem jego powstania była „Res Publica Nowa” i zespół DNA Miasta, zajmujący się tworzeniem warunków do jak najszerszego udziału mieszkańców w budowaniu polityki kulturalnej własnego miasta. Chęć […]


W czwartek, 16.02.br. powołany został Parlamentarny Zespół ds. Polityki Miejskiej. Inicjatorem jego powstania była „Res Publica Nowa” i zespół DNA Miasta, zajmujący się tworzeniem warunków do jak najszerszego udziału mieszkańców w budowaniu polityki kulturalnej własnego miasta. Chęć współpracy w pracach zespołu zgłosiły najważniejsze miejskie organizacje pozarządowe, w tym m.in. „My-Poznianiacy”. Przewodniczącym zespołu został poseł Michał Szczerba z PO.

Przeczytaj więcej o Zespole.

Potrzeba powołania Zespołu Parlamentarnego ds. Polityki Miejskiej wynika z chęci wzmocnienia debaty na temat problemów polskich miast. Szef zespołu DNA Miasta, który jest pomysłodawcą powstania Zespołu podkreśla wagę nawiązania współpracy pomiędzy parlamentarzystami, organizacjami pozarządowymi i obywatelami zainteresowanymi miastem. Dzięki niej zespół będzie mógł działać na rzecz urzeczywistnienia idei miasta, które będzie rozwijać się w oparciu o politykę umożliwiającą mieszkańcom udział w życiu swojej społeczności i podejmowaniu decyzji politycznych ich dotyczących. Powołanie zespołu ma jednocześnie wypełnić ideę sformułowaną w Karcie Lipskiej i włączyć politykę krajową do tworzenia dobrej polityki rozwoju miast.

Stworzenie zespołu osób zaangażowanych w projekt zwiększy szanse na realizację „prawa do miasta”, czyli prawa mieszkańców do współdecydowania o tym, jak ich miasto powinno funkcjonować, jak powinno wyglądać , w którym kierunku powinno się rozwijać i na co wydawać wspólne pieniądze. Poseł Michał Szczerba zaznacza, że argumentem przemawiającym za powstaniem Zespołu jest słabość polskiego prawa, które pozwala na chaos przestrzenny, udawane konsultacje społeczne, czy politykę pogłębiającą wykluczenia społeczne. Stanowimy niepolityczną grupę osób zainteresowanych rozwojem polskich miast. W Zespole są przedstawiciele czterech największych klubów parlamentarnych. Liczymy, że szczególnym wsparciem będzie dla nas wiedza i doświadczenie ludzi i organizacji zaliczanych do tzw. ruchów miejskich. Jesteśmy otwarci na tę ważną dla nas współpracę. – zauważa Szczerba.

Pierwszym zadaniem nowego Zespołu będzie praca nad projektem ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu, przygotowywanego przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Zespół będzie zajmował się również m.in. demokracją miejską i  budżetem partycypacyjnym, kulturą, sprawiedliwością społeczną i przeciwdziałaniem ubóstwu, kulturą ładu przestrzennego i procesami rewitalizacji, systemami transportu miejskiego oraz wyzwaniom stojącym przed obszarami metropolitarnymi oraz ekologią miast.

W skład Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Miejskiej  weszło 10 posłów. Stanowiska wiceprzewodniczących objęli Małgorzata Szmajdzińska (SLD), Piotr Bauć (Ruch Palikota), Tadeusz Dziuba (PiS), Zbigniew Konwiński (PO).

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa