Polska, Niemcy i wspólna Europa: losy pewnego złudzenia

Jak to się stało, że ambitny plan strategicznego partnerstwa polsko-niemieckiego okazał się polityczną iluzją?


Sygnatariusze polsko-niemieckiego traktatu z 1991 r. mieli głęboką świadomość, że znaczenie dobrosąsiedzkich stosunków między obu krajami wykracza daleko poza ich bilateralny wymiar. Przekonanie, że historyczne zadanie Polski i Niemiec po końcu zimniej wojny polegać miało na budowie wspólnej i opartej na porozumieniu Europy, przebija z zapisów traktatu. Najważniejszy z nich – wsparcie Niemiec dla dążeń integracyjnych Polski – został zrealizowany w 2004 r.

Ale ambicje i oczekiwania wobec polsko-niemieckiej wspólnoty interesów rosły z biegiem czasu. Jeszcze przed przystąpieniem Polski do UE, filozofia traktatu uzupełniona ideą trójkąta weimarskiego zrodziła wizję Polski i Niemiec jako przyszłego zwornika Unii i przekonanie o szczególnym znaczeniu ich dwustronnych stosunków dla całej Europy. Rzeczywistość nigdy nie dorosła do tej wizji. Zaś z dzisiejszej perspektywy widać, że zamiast wzmacniać Unię, wyjątkowy charakter relacji między Berlinem a Warszawą był jednym z czynników, które paradoksalnie doprowadziły do jej osłabienia.

Słabe podstawy

Dzisiaj trudno mówić o jakiejkolwiek wartości dodanej tych relacji z punktu widzenia Unii Europejskiej, co nietrudno wytłumaczyć antyniemiecką retoryką i eurosceptycznym nastawieniem rządu PiS. Faktem jest, że połowa okresu polskiego członkostwa w Unii, przypada na okres rządów partii, która nie tylko odznacza się szczególną nieufnością wobec Niemiec, lecz skłonna jest czynnie wykorzystywać wrogość do nich w polityce wewnętrznej. To słabe podstawy do rozwoju współpracy odwołującej się do szczytnych założeń traktatu polsko-niemieckiego i wywiedzionych z nich koncepcji polskiej polityki zagranicznej przełomu stuleci. Ale niespełniona wizja partnerstwa rozbiła się także o szereg innych raf, zaś jej błąkające się widmo nie raz stało się przyczyną frustracji i, co gorsza, zgubnych dla UE wyborów.

Po raz pierwszy balon wzajemnych oczekiwań został nakłuty w sporze o reformę systemu głosowania w Radzie Unii Europejskiej – jeszcze zanim Polska formalnie weszła do UE. Konflikt ten ciągnął się aż do 2007 r. i podpisania Traktatu lizbońskiego. Politycy niemieccy otwarcie deklarowali wówczas, że Polska powinna wyjść naprzeciw niemieckim postulatom silniejszego uwzględnienia czynnika demograficznego (wzmacniającego Niemcy w unijnym systemie władzy) w uznaniu wkładu Berlina w rozszerzenie UE, w imię interesu Unii i w geście zaufania do nowego strategicznego partnera Warszawy. Dla polskich elit szermujących hasłem „Nicea albo śmierć” (w obronie zasad z traktatu nicejskiego z 2000 r., dającego Polsce silną pozycję), a potem opowiadających się za sprzecznymi ze stanowiskiem Niemiec rozwiązaniami, spór ten był natomiast klasycznym konfliktem o władzę. Zaś nieustępliwość Niemiec w obstawaniu przy „swoim” stanowiła pierwszą kluczową lekcję polsko-niemieckiej asymetrii, która wielokrotnie miała później kłaść się cieniem na próbach wskrzeszenia idei partnerstwa dla Europy jako kotwicy stosunków bilateralnych.

Projekty na papierze

Pojęcie „partnerstwa dla Europy” ukuł w niedocenianym wystąpieniu w Instytucie Zachodnim w 2007 r. Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych nowego rządu Donalda Tuska przedefiniował relacje polsko-niemieckie – po sporach o wojnę w Iraku, wypędzonych, odszkodowaniach i nicejskim systemie głosowania – ponownie w duchu polsko-niemieckiego traktatu. Oba kraje miały odtąd przede wszystkim patrzeć w europejską przyszłość, odcinając niejako grubą linią historyczne dysonanse i przeskakując ich długi cień. Ale imponująca lista wspólnych polsko-niemieckich przedsięwzięć mających wypełnić treścią ten ambitny projekt pozostała w dużej mierze na papierze. Owszem, za rządów Tuska i Sikorskiego relacje polsko-niemieckie były bliskie i oparte na zaufaniu. Ale nawet najważniejszy projekt polityki europejskiej rządu Platformy i PSL – Partnerstwo Wschodnie – nie był ich owocem. Także idea unii energetycznej nie wzbudziła w Berlinie specjalnego zainteresowania. Powody były różne, w tym rozbieżności interesów, ale na pomysły ożywienia polsko-niemieckiego tandemu nałożyła się sekwencja kryzysów wstrząsających Unią Europejską, które na dekadę pochłonęły energię polityczną państw członkowskich, zwłaszcza Niemiec.

Kryzysy europejskie – euro, migracyjny, brexit i rosyjsko-ukraiński – nie zostawiły wiele miejsca na wspólne kształtowanie przyszłości, lecz zmusiły Unię do skupienia na zarządzaniu bieżącym ryzykiem. Z małymi wyjątkami nie dostarczyły one materiału do wypełnienia treścią idei polsko-niemieckiego partnerstwa dla Europy. Wprawdzie Niemcy chętnie wskazywali na Polskę jako przykład kraju skutecznie realizującego niemieckie recepty gospodarcze, łączącego dyscyplinę budżetową ze wzrostem, co służyło legitymizacji promowanego przez Berlin kursu oszczędnościowego. Warszawa skwapliwie tę retorykę podchwytywała prezentując się, zgodnie z doktryną boksowania powyżej swojej kategorii wagowej, jako przedstawicielka zasobnej i gospodarnej europejskiej Północy (w odróżnieniu od zacofanego Wschodu czy rozrzutnego Południa). Ale na tych retorycznych chwytach w zasadzie się skończyło.

Okolicznością, która nie pozwoliła na jakościową zmianę w relacjach polsko-niemieckich z Europą w tle, był brak członkostwa Polski w strefie euro. Polscy politycy rozprawiali chętnie o perspektywach przyjęcia wspólnej waluty, które uczyniłoby z Polski kluczowego partnera Niemiec cierpiących na brak sojuszników w strefie euro. Berlin usilnie namawiał do tego Warszawę – jak wiadomo, bez rezultatu. W konsekwencji najważniejsze decyzje o przyszłości nie tylko euro, ale całej Unii podejmowane były za drzwiami zamkniętymi dla Polski. Tak ustanowiono Europejski Mechanizm Stabilności czy pakt fiskalny, zaś Warszawa ma ograniczone możliwości uczestnictwa w kluczowych dla gospodarki europejskiej dyskusjach i decyzjach.

Także w pozostałych kryzysach polsko-niemiecka współpraca nie okazała się lekiem na europejskie bolączki. W kryzysie migracyjnym doszło wręcz do spięcia, które samo o mało nie eskalowało do rozmiarów kryzysu politycznego. Jakkolwiek różnice poglądów czy interesów bywają ważnym spoiwem współpracy i mogą nadawać jej szczególną rangę, spór o relokację i odpowiedzialność za rozwiązanie problemu uchodźców z pewnością do takich przypadków nie należał. Agresja Rosji na Ukrainę otrzeźwiła niektóre przychylne Moskwie umysły w Berlinie stwarzając lepszą nić porozumienia z Warszawą. Ale za próbę rozwiązania kryzysu Niemcy wzięli się już w sprawdzonym formacie w duecie z Francją, bez Polski.

Za rządów PiS wola wspólnego kształtowania europejskiej przyszłości osłabła do najniższego poziomu w historii ostatnich trzydziestu lat. Przewrotnie można napisać, że ostatnie sześć lat być może najlepiej potwierdziło trwałość fundamentów, na jakich twórcy traktatu z 1991 r. zbudowali gmach polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Mimo antyniemieckiej propagandy w Polsce, mimo podnoszonej wciąż sprawy reparacji wojennych, mimo sporu o Nord Stream 2 i mimo kryzysu demokracji w Polsce, relacje między Niemcami a Polską nie przekształciły się w gorący i otwarty konflikt. Zadziałały więzy gospodarcze, przekonanie o współzależności i duża doza strategicznej cierpliwości ze strony Berlina. Dzisiaj te relacje są najgorsze w historii, ale ich znamiona to prowincjonalizacja i pustka, a nie wrogość i chęć wzajemnego szkodzenia sobie.

Ale właśnie przekonanie, że Polska i Niemcy są tak bardzo na siebie skazane i że ich stosunki mają wyjątkowy charakter (to ostatnie obecne bardziej w Berlinie), zamiast wzmocnić Unię przyczyniło się, o ironio, do pogłębienia jej bodaj najpoważniejszego kryzysu. W ubiegłych latach Niemcy pod wodzą Angeli Merkel zrobiły – w szczytnym celu obrony jedności Unii Europejskiej i nieantagonizowania Polski – wiele, by spowolnić i wyhamować działania instytucji europejskich zmierzające do zażegnania kryzysu rządów prawa w UE wskutek sytuacji w Polsce. Uderzające, że kierując się filozofią wprost wywiedzioną z tradycji lat 90., która legła u podstaw niemieckiego zaangażowania na rzecz rozszerzenia UE zapisanego w traktacie polsko-niemieckim oraz chęci utrzymania jak najlepszych relacji z Polską, Berlin pośrednio przyczynił się do eskalacji problemu, którego tak bardzo chciał uniknąć. U schyłku ery Merkel, Unia Europejska stoi w obliczu najgroźniejszego kryzysu dla swojej przyszłości, w którego centrum stoi Polska. Nie ulega wątpliwości, że powrót do idei partnerstwa polsko-niemieckiego dla Europy, którego korzenie sięgają historycznego traktatu z 1991 r., będzie możliwy tylko pod warunkiem powrotu Polski do zapisanych także w preambule tamtego dokumentu wartości: demokracji i idei państwa prawa jako spoiwa zjednoczonej Europy.


Fot. Maheshkumar Painam/ Unsplash.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa