Polska i Węgry: różne drogi do unijnych funduszy

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej – Věra Jourová, która odpowiada za praworządność i demokrację w UE, widzi możliwość osiągnięcia porozumienia między Brukselą a Warszawą.


Polski rząd i prezydent Andrzej Duda, w ostatnich tygodniach starają się uregulować stosunki z UE i utorować drogę do uruchomienia wielu miliardów euro z unijnego planu naprawczego. Pieniądze stały się większym priorytetem ze względu na ogromną falę uchodźców napływających do kraju. Czy widzi Pani, że w Polsce zachodzą zmiany?

Tak. Pozytywną zmianę widzę w tym, że w polskim sejmie dyskutuje się o ustawie przygotowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Dotyczy ona reformy sądownictwa, zwłaszcza w części dyscyplinarnej. Mówimy o tym, podobnie jak o Radzie Sądownictwa czy Trybunale Konstytucyjnym, w których od 2015 r. widzimy problem.

Nierozwiązane sprawy są jednak przeszkodą w przekazywaniu pieniędzy z planu naprawczego. Dlatego intensywnie działamy. Warszawa daje nam pewne sygnały, że jest gotowa ruszyć do przodu. Aktywnie negocjujemy.

W przypadku Węgier uruchomiliście warunkową wypłatę środków z funduszy europejskich. Dlaczego?

Tu jesteśmy przekonani, że mamy wystarczająco dużo mocnych argumentów i dowodów na to, że Węgry nie chronią skutecznie europejskich pieniędzy. Urząd Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) zaleca Węgrom wszczęcie dochodzenia w sprawie tego, co wydaje się być oszustwem dotacyjnym, korupcją lub ukrytym konfliktem interesów. Ale po stronie węgierskiej nie widzimy żadnej reakcji. Nie widzimy, by takie sprawy były badane i ścigane. A to warunek wypłaty funduszy europejskich dla Węgier.

Na Węgrzech jest też wiele skarg na niesprawiedliwy podział środków z dotacji, a to, w połączeniu z podejrzeniami o wpływanie na policję, prokuraturę i sądy, jest wystarczającym powodem do uruchomienia tego mechanizmu.

Czy problem zostałby rozwiązany, gdyby Węgry zgodziły się, tak jak na przykład Czechy, podlegać Prokuraturze Europejskiej?

Tak. Wielokrotnie wzywałam Węgry jako kraj, który jest głównym odbiorcą europejskich funduszy, do stworzenia warunków, w których podatnicy z UE będą mieli poczucie, że ich pieniądze są chronione.

Ile środków Węgry mogą stracić z funduszy europejskich?

Zgodnie z przepisami, sankcje muszą być proporcjonalne do kwoty pieniędzy wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Czy także Polska ma problem z niewłaściwym wykorzystaniem funduszy unijnych?

Polska ma problem z niezależnością sądownictwa. Mówimy o tych zmianach w polskiej reformie sądownictwa, które uważamy za szkodliwe. Jednocześnie jednak nie widzimy w Polsce tak wielu przypadków niewłaściwego wykorzystania funduszy unijnych. Kraj ten nie odstaje od grona państw chronionych przez fundusze europejskie.

Fot. Ibrahim Rifath / Unsplash.

Tekst ukazał się w języku czeskim na stronie Denik.cz i jest częścią współpracy medialnej w Europie Środkowej, organizowanej przez Visegrad Insight, w której uczestniczą Denik.cz, DennikN.sk i Telex.hu. Parlament Europejski nie był zaangażowany w przygotowanie tych materiałów i nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub stanowiska wyrażone przez autora.  Skróty pochodzą od Redakcji. Angielska wersja tekstu na Visegrad Insight.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa