Polecamy „DAGNY” – nowe stypendia literackie

Informujemy, że objęliśmy patronat nad programem „Dagny” – nowe stypendia literackie w Willi Decjusza W miejsce dotychczas realizowanego programu „Homines Urbani”, w marcu 2010 roku Stowarzyszenie Willa Decjusza ustanowiło nowy, dwuletni program stypendialny „Dagny”. Jego […]


Informujemy, że objęliśmy patronat nad programem „Dagny” – nowe stypendia literackie w Willi Decjusza

W miejsce dotychczas realizowanego programu „Homines Urbani”, w marcu 2010 roku Stowarzyszenie Willa Decjusza ustanowiło nowy, dwuletni program stypendialny „Dagny”. Jego adresatami są młodzi pisarze z Niemiec, Ukrainy, Polski i Norwegii.

Otwarcie na pisarzy z nowego kraju (z Norwegii właśnie) i co za tym idzie, rozszerzenie obszaru prezentacji literatury zapraszanych twórców, jest najważniejszą zmianą wprowadzoną do sprawdzonej już formuły krakowskich stypendiów.

Wnioski o stypendia do wiosennej i jesiennej edycji 2010 przyjmowane będą do 31 marca. Szczegółowe kryteria przyznawania obu rodzajów stypendiów dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Willa Decjusza.

Program „Dagny” realizowany jest we współpracy z norweskim Centrum Kultury Solvberget w Stavanger. W ramach tego programu zaplanowane zostały cztery edycje (dwie wiosenne i dwie jesienne) trzymiesięcznych pobytów rezydenckich w Willi Decjusza, które odbywać się będą od maja 2010 roku do października 2011 roku. W ramach każdej edycji przyznanych zostanie sześć stypendiów dla autorów pochodzących z czterech krajów uczestniczących w programie (dla dwóch osób z Polski, dwóch z Norwegii, jednej z Niemiec i jednej z Ukrainy).

W czasie pobytów pisarze będą pracować nad własnymi tekstami oraz scenariuszami wieczorów autorskich organizowanych, w zależności od terminu stypendium, w Krakowie, Lipsku, Berlinie, we Lwowie i Stavanger. Podobnie jak w przypadku „Homines Urbani”, cały projekt zakończy Międzynarodowy Festiwal Literatur w Krakowie (październik 2011) oraz wydanie antologii tekstów.

Nazwa programu jest przypomnieniem norweskiej pisarki Dagny Juel-Przybyszewskiej, również z Krakowem związanej, muzy europejskiego modernizmu. Jej liczne podróże po kontynencie oraz inspirujący wpływ na artystów tak wielu narodowości są symbolem wzajemnej fascynacji między literaturami różnych części Europy. Motywem przewodnim festiwalu literackiego zamykającego program będzie rozrachunek z mitem duszy kobiety, czyli nowy literacki portret Dagny Juel. Topos literackiej kobiecości oglądany przez pisarzy ze Wschodu, Zachodu i Północy Europy będzie łączył teksty opublikowane w antologii, której premiera będzie mieć miejsce w czasie finałowego festiwalu.

Programowi „Dagny” towarzyszyć będzie realizowany w analogicznych terminach program stypendiów twórczych dla pisarzy niemieckiego obszaru językowego oraz dla tłumaczy literatury (z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki), realizowany dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Koordynacja projektu:

Renata SerednickaOrganizator:Stowarzyszenie Willa Decjusza30-233 Kraków, ul. 28 Lipca 17Awww.villa.org.pl

Finansowanie:

DAGNYWsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

STYPENDIA TWÓRCZE DLA PISARZY I TŁUMACZYProjekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-NiemieckiejGefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa