I AM EUROPE – podsumowanie projektu

22 czerwca 2013 roku w Brukseli odbyła się konferencja wieńcząca półroczny projekt I AM EUROPE, zainicjowany przez belgijską fundację Evens. Przedsięwzięcie miało na celu zbadanie wpływu partycypacji obywatelskiej na rozwój Unii Europejskiej oraz określenie, jakie […]


22 czerwca 2013 roku w Brukseli odbyła się konferencja wieńcząca półroczny projekt I AM EUROPE, zainicjowany przez belgijską fundację Evens. Przedsięwzięcie miało na celu zbadanie wpływu partycypacji obywatelskiej na rozwój Unii Europejskiej oraz określenie, jakie działania mogłyby zachęcić obywateli do czynniejszego uczestnictwa w życiu publicznym. „Res Pulica Nowa” oraz „Visegrad Insight” były partnerem medialnym wydarzenia.

2

Między lutym a czerwcem tego roku ponad 250 obywateli z różnych krajów europejskich: m.in. Polski, Belgii, Hiszpanii, Niemiec i Francji wzięło udział w wydarzeniach (konferencjach w Antwerpii, Paryżu, Warszawie i Brukseli) związanych z projektem. W inicjatywie I AM EUROPE uczestniczyły osoby, które są już aktywnie zaangażowane w życie publiczne na poziomie lokalnym, gdyż właśnie one są postrzegane jako potencjalni animatorzy, którzy byliby w stanie pomóc w realizacji celów przedsięwzięcia. Stąd reprezentowane były organizacje takie jak Animafac z Francji, Mitost Association z Niemiec lub belgijskie Pour La Solidarité i Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad. Warto też zaznaczyć, że start projektu na początku roku nie był przypadkowy – Komisja Europejska ogłosiła rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli.

Jednym z głównych założeń inicjatywy była wymiana doświadczeń i praktyk z różnych krajów Unii Europejskiej. Wymiana ta miała następnie doprowadzić do otwartej debaty na temat zagadnień obywatelskich, której brakuje w życiu publicznym w całej Europie. Jednym z wydarzeń, które odbyły się w ramach projektu I AM EUROPE, były przeprowadzone w dniach 18-19 maja warsztaty w Warszawie, których tematem przewodnim była komunikacja. Ich celem było m.in. uwzględnienie nowych postaw i sposobów działania w kontekście badań, analizy i animacji partycypacji obywatelskiej. Uczestnicy warsztatów mogli się również dowiedzieć, w jaki sposób rozpowszechniać informacje lub jaka forma dostarczenia przekazu jest najbardziej czytelna dla odbiorcy.

1

Konferencja, która odbyła się 22 czerwca w Brukseli, była podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć zrealizowanych w ramach projektu. Wydarzeniu towarzyszyły liczne panele prowadzone przez specjalistów z całej Europy, aktywnie zaangażowanych w życie publiczne (Polskę reprezentowała socjolożka Joanna Erbel). Każdy panel poświęcony był innemu zagadnieniu, np. przestrzeni publicznej bądź integracji społecznej, które następnie były omawiane w poszczególnych grupach i prezentowane na forum. W trakcie konferencji zapoczątkowano także działalność pierwszego ogólnoeuropejskiego czasopisma związanego z tematyką obywatelską, zatytułowanego I AM EUROPE. Będą w nim poruszane kwestie wyzwań, przed którymi aktualnie stoi społeczeństwo obywatelskie Unii Europejskiej. Zapraszamy do lektury!

3
Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa