Po co Europie Środkowej prezydencja?

Debata ekspercka Po co Europie Środkowej prezydencja? Termin: 1 grudnia 2011, godzina 18:00 Miejsce: Res Publica Nowa, Gałczyńskiego 5, Warszawa Spotkanie w języku polskim Tematem przewodnim debaty będzie miejsce i rola Europy Środkowej, ze szczególnym […]


Debata ekspercka

Po co Europie Środkowej prezydencja?

Termin: 1 grudnia 2011, godzina 18:00
Miejsce: Res Publica Nowa, Gałczyńskiego 5, Warszawa
Spotkanie w języku polskim

Tematem przewodnim debaty będzie miejsce i rola Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, w obecnej architekturze instytucjonalnej Unii Europejskiej, a także nowym relacjom władzy wynikających z kryzysowych uwarunkowań. Będziemy starali się odpowiedzieć na podstawowe pytania związane z tożsamością europejską i regionalną: czym staje się UE? Jakie konsekwencje z tego wynikają dla państw regionu – Grupy Wyszehradzkiej? Co Polska oraz Grupa Wyszehradzka mogą zrobić w celu podwyższenia swojej pozycji europejskiej – czyli jakie są ich wspólne priorytety na dziś?

Marek Cichocki, dr – adiunkt ISNS, Uniwersytet Warszawski (PL)
Vít Dostál, mgr – ekspert AMO – czeskiego Stowarzyszenie Spraw Międzynarodowych (CZ)
Andrew Michta, dr – dyrektor The German Marshall Fund of the United States, biuro w Warszawie (US)
Jadwiga Staniszkis, prof dr. hab. – Instytut Studiów Politycznych PAN (PL)

Prowadzenie: Wojciech Przybylski – wydawca, Res Publica Nowa

Debata w ramach projektu PR-Kamp realizowanego przez Res Publikę Nową poświęconego sprawowaniu przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa