Pierwszy premier III RP

Żegnamy z żalem wielkiego Polaka, mędrca. Był pierwszym premierem III RP, mążem stanu, człowiekiem wielkiego formatu. Jako polityk dokonał rzeczy ogromnej wytyczając trajekorię demokratycznych przemian po 1989 r. Wiedział, że aby dokonać przełomu trzeba myśleć, […]


Żegnamy z żalem wielkiego Polaka, mędrca. Był pierwszym premierem III RP, mążem stanu, człowiekiem wielkiego formatu. Jako polityk dokonał rzeczy ogromnej wytyczając trajekorię demokratycznych przemian po 1989 r. Wiedział, że aby dokonać przełomu trzeba myśleć, dialogować i działać razem. Przypominamy także rozmowę, jaką w 1993r. przeprowadzili z nim Marcin Król i Aleksander Smolar.

Redakcja RPN

Tadeusz Mazowiecki w Krzyżowej, 1989 © Artur Klose / wikicommons

Tadeusz Mazowiecki (1927-2013)

Jaka jest rola partii politycznych w polskim życiu publicznym?

Polskie społeczeństwo jest jeszcze nie ustrukturalizowane pod względem politycznym. Na początku istniała generalna niechęć do zjawiska partii politycznych mająca swoje źródło w skojarzeniu słowa „partia” z tą jedną wszechwładną partią z przeszłości. Zanim jeszcze ta niechęć minęła, zanim poznano, czym są partie w demokratycznym systemie, niechęć ta została pogłębiona przez postępowanie nowych partii. Żałowałem, że na pierwszym zjeździe Unii Demokratycznej ludzie, którzy uważali, że wszyscy rozumieją już, co to są partie polityczne, niesłusznie wykreślili ze statutu zdanie mówiące, że Unia jest zrzeszeniem obywatelskim. To bardziej odpowiadało prawdzie, a ponadto wychodziło naprzeciw wątpliwościom ludzi co do sensu angażowania się w działalność partii. Ten odruch przeciwko partiom został pogłębiony przez nieustanne ośmieszanie tego Sejmu. Wszyscy mogą mówić źle o Sejmie jako całości, to należy do mody. Nie uczy to jednak oceniania poszczególnych partii i sprzyja odwracaniu się od życia politycznego w ogóle.

(…)

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa