Okrągły stół Magazynu Miasta

Termin: 30 maja, g. 17 – 20, Miejsce: siedziba SARP Warszawa, ul. Foksal 2 Miasta są zjawiskiem społecznym, a jego mieszkańcy i użytkownicy dopominają się o swoje upodmiotowienie. Przejawem tego procesu są rosnące oczekiwania strony społecznej […]


Termin: 30 maja, g. 17 – 20,
Miejsce: siedziba SARP Warszawa, ul. Foksal 2

Miasta są zjawiskiem społecznym, a jego mieszkańcy i użytkownicy dopominają się o swoje upodmiotowienie. Przejawem tego procesu są rosnące oczekiwania strony społecznej (mieszkańców i ruchów miejskich) wobec ekspertów – w dużej mierze zaś roli inwestorów, architektów i urbanistów. Realizacje, nad którymi pracują, muszą dziś nie tylko być dobrze zaprojektowane i przyczyniać się do podnoszenia jakości życia w polskich miastach, ale także uwzględniać kontekst dobra wspólnego i uwagi obywateli.

Jest to trudny proces dla wszystkich stron – wymaga zaangażowania na nowym poziomie, cierpliwości i wzajemnego wsparcia w pokonywaniu napotykanych ograniczeń: źle skonstruowanego prawa, praw rynku, ignorancji bądź złej woli uczestników różnych etapów realizacji konkretnych inwestycji. Choć obecnie trwają prace nad poprawieniem regulacji prawnych, a najważniejsi aktorzy w tego typu procesach zdają się mieć większą świadomość na temat społecznych aspektów tworzenia nowych przestrzeni i obiektów w mieście, to problem wciąż powraca i warunkuje kolejne konflikty miejskie.

Potrzebujemy więc uczciwej i otwartej rozmowy o sposobach działania, celach i jakości ich realizacji. Warto spotkać się, by dokonać wspólnej refleksji nad tym, czy jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania, które przyczynią się do lepszego standardu projektowania, tworzenia i użytkowania przestrzeni miejskich. Dlatego też zapraszamy do okrągłego stołu Magazynu Miasta i wspólnej pracy, której celem będzie nie tylko lepsze zrozumienie siebie wzajemnie i współpraca, ale także stworzenie swoistego kanonu działań będących w stanie zbliżyć nas do konstruktywnego kompromisu dotyczącego tworzenia miasta, miejsc i miejskości.

Nasze spotkanie będzie miało charakter okrągłego stołu – uczestnicy będą zachęcani do swobodnej wymiany opinii, a rolą moderatorów będzie zbliżanie ich ku konstruktywnym propozycjom mającym stanowić katalog dobrych i pożądanych działań. Otwartą debatę z aktywnym udziałem publiczności otworzą krótkie głosy ekspertów:

 • Grzegorz Buczek, Towarzystwo Urbanistów Polskich
 • Przedstawiciel Celtic Property Developments*
 • Krzysztof Domaradzki, Politechnika Warszawska
 • Prof. Mirosław Duchowski, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej
 • Przedstawiciel Ghelamco Poland*
 • Prof. Sławomir Gzell, Towarzystwo Urbanistów Polskich, PAN
 • Marlena Happach, happacharchitekci, Stowarzyszenie Odblokuj
 • Olgierd Jagiełło, JEMS Architekci
 • Jarosław Jóźwiak*, Centrum Komunikacji Społecznej M.ST. Warszawy
 • Gosia Kuciewicz*, Centrala
 • Marek Mikos*, Biuro Architektury i Planowania M.ST. Warszawy
 • Robert Moritz, ALTA S.A.
 • Daniel Piotrowski, Mycielski Architecture & Urbanism
 • dr Kacper Pobłocki, Prawo do Miasta
 • Ewa Porębska, Architektura-murator
 • Ewa Rudnicka, architektka niezależna
 • Agnieszka Siłuszek*, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Magdalena Staniszkis, Politechnika Warszawska, Staniszkis Architekt
 • Piotr Szmilewski, partner w Pro-Value sp.z  o.o.
 • Aleksandra Wasilkowska, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
 • Ewa Zielińska, Miasto Dwa

* osoby zaproszone – czekamy na ostateczne potwierdzenia

Rozmowę poprowadzą  Artur Celiński i Marta Żakowska.

Spotkanie odbywa się w ramach Warszawskiego Tygodnia z Architekturą – cyklu wykładów, debat i warsztatów z udziałem wybitnych urbanistów, architektów, aktywistów miejskich, urzędników i teoretyków. Całe wydarzenie organizowane jest przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich we współpracy z Magazynem Miasta, Fundacją Bęc Zmiana, Centrum Architektury, Powojennym Modernizmem oraz Polskim Związkiem Firm Deweloperskich.

 

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa