Od Europejskiej Stolicy Kultury do polityki Europy

Jeśli to czwartek, to polityka kulturalna. Kulturalna rozmowa wokół książki Danuty Glondys Gorąca dyskusja o polityce kulturalnej Europy toczy się nieprzerwanie od 25 lat. Podstawowym narzędziem tej polityki jest konkurs Europejskich Stolic Kultury. Konferencja podsumowująca […]Jeśli to czwartek, to polityka kulturalna. Kulturalna rozmowa wokół książki Danuty Glondys

Gorąca dyskusja o polityce kulturalnej Europy toczy się nieprzerwanie od 25 lat. Podstawowym narzędziem tej polityki jest konkurs Europejskich Stolic Kultury. Konferencja podsumowująca ostatnie 25 lat tego programu w marcu tego roku pozostawiła na stole palące problemy i jak dotąd żadnych rozwiązań. Na kulturę w przeliczeniu na głowę mieszkańca Unii Europejskiej Bruksela przeznacza tylko około 17 eurocentów rocznie, a to zdecydowanie za mało, żeby nadać ramy polityczne wspólnej tożsamości europejskiej. Czy polskie dyskusje o krajowej polityce kulturalnej zazębiają się z europejskimi? Czy miejsce kultury w polityce polskiego rządu jest równie subtelnie skromne i niedopowiedziane jak na platformie europejskiej? W dyskusji udział wezmą:

Danuta Glondys – dyrektorka Stowarzyszenia Willa DecjuszaWojciech Przybylski – wydawca Res Publiki NowejMarcin Śliwa – koordynator programu Kierunek Kultura

Zapraszamy, wstęp wolnyCzwartek, 27 maja, godz. 18:00Redakcja Res Publiki NowejGałczyńskiego 5, Warszawa

O książce

„Europejska Stolica Kultury. Miejsce kultury w polityce Unii Europejskiej” jest próbą połączenia idei kultury z dyskursem politycznym i praktyką działań na platformie europejskiej, a jej przedmiotem jest prezentacja i analiza miejsca kultury w polityce Unii oraz programu Europejska Stolica Kultury. Ten wyjątkowy program, realizowany od 25 lat, stał się nie tylko manifestacją bogactwa kultury europejskiej, zbiorem festiwali, działań edukacyjnych i promocyjnych, ale ma też swoją wagę polityczną i społeczną: utrwala te wartości cywilizacji europejskiej, które odnoszą się zarówno do kulturotwórczej roli miast, jak i do idei Europy regionów.

Zainteresowanie kulturą europejską i programem Europejska Stolica Kultury jest ogromne w całej Europie. Jednak zarówno zdobycie tytułu, jak i dostęp do materiałów źródłowych i dokumentów związanych z kolejnymi edycjami programu są – z różnych powodów – bardzo trudne. Bezpośredni udział Autorki w przygotowaniu i realizacji projektu Kraków 2000 – Europejskie Miasto Kultury oraz trwająca od 2007 roku jej współpraca z Komisją Europejską, gdzie jako ekspert z ramienia Parlamentu Europejskiego ocenia aplikacje i monitoruje przygotowania do obchodów Europejskich Stolic Kultury lat 2009–2017, umożliwiły stworzenie unikatowej na rynku europejskim i pierwszej w Polsce naukowej pracy poświęconej programowi Europejska Stolica Kultury.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa