Obywatele w samorządzie

Czy reforma podziału administracyjnego kraju jest konieczna? Czy samorządy powinny mieć większą samodzielność finansową?


Czy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast powinni w większym stopniu podlegać kontroli radnych? W poniedziałek 28 września odbędzie się konferencja “Obywatele w Samorządzie” w godz. 10.00-16.30 w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego przy ul. Sapieżyńskiej 10a. Wstęp wolny.

Reformę samorządu terytorialnego, której w tym roku przypada 25 rocznica, uważa się za jedną z bardziej udanych. Jednak jak twierdzą organizatorzy, demokracja na poziomie lokalnym nie jest wolna od wad. Okrągła rocznica oraz zbliżające się wybory parlamentarne stanowią okazję do podjęcia dyskusji o problemach samorządów lokalnych oraz koniecznych lub możliwych zmianach. Nadzieję na wprowadzenie tych zmian organizatorzy konferencji widzą we współpracy z posłami i posłankami, wybranymi w nadchodzących wyborach.

Na konferencji poruszone zostaną tematy m.in. wzmocnienia pozycji mieszkańców, dostrzeżenia w nich potencjału sprzyjającego rozwojowi gmin i miast, zwiększenia reprezentatywności wybieranych władz oraz rozszerzenia uprawnień radnych np. w sprawach kontroli działań wójta, burmistrza oraz prezydenta. W trakcie trzech sesji będą omawiane ze specjalistami kwestie wyzwań, które stoją przed samorządami, oraz zaprezentowane zostaną opinie komitetów wyborczych.

Podczas pierwszej sesji zaproszeni paneliści odpowiedzą na pytania, jakie wyzwania stoją przed samorządem w Polsce i czy samorząd w obecnym kształcie może im podołać? Rozmowę poprowadzi Rafał Górski, działacz społeczny, prezes Inspiro. W dyskusji udział wezmą m.in. Edwin Bendyk (tygodnik Polityka), Rafał Matyja (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Stanisław Mazur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) i Jerzy Stępień (sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku).

Druga sesja poświęcona będzie deklaracjom komitetów wyborczych w sprawach samorządowych. – Komitety wyborcze otrzymały od nas wcześniej ankiety na temat kwestii istotnych dla rozwoju samorządów lokalnych. Pytania dotyczyły podziału administracyjnego, zarządzania budżetem samorządów, wzmocnienia pozycji radnych i mieszkańców, w tym wprowadzania narzędzi partycypacji obywatelskiej i demokracji bezpośredniej. Respondenci zapytani zostali również o ocenę efektów wprowadzenia w ubiegłorocznych wyborach samorządowych systemu jednomandatowych okręgów wyborczych – mówi Marzena Płudowska z Fundacji im. Stefana Batorego.

Debatę dotyczącą modeli zarządzania miastem poprowadzi Artur Celiński, ekspert ds. polityki miejskiej z Res Publica, szef zespołu DNA Miasta. – Postawimy pytania o znaczenie “sprawności” w przypadku samorządu i możliwości realnego włączenia obywateli w proces podejmowania decyzji. Model, w którym gminą rządzi “manager” przy pomocy ekspertów musi odejść w zapomnienie. Czy mocniejsze wykorzystanie energii, zaangażowania, i co najważniejsze, unikalnej wiedzy oraz kompetencji mieszkańców, jest szansą na bardziej efektywne i odpowiadające współczesnym wyzwaniom zarządzanie gminy? – mówi Artur Celiński.

Wśród panelistów udział wezmą m.in. Paweł Kubicki (antropolog kultury Uniwersytetu Warszawskiego), Tadeusz Ferenc (prezydent Rzeszowa), Marek Klara (najmłodszy wójt na Podkarpaciu), Marek Materek (prezydent Starachowic), Joanna Kusiak (socjolożka Uniwersytetu Warszawskiego).

Konferencja jest organizowana przez koalicję organizacji pozarządowych, które działają na rzecz poprawy jakości demokracji na szczeblu lokalnym. Koalicja 12 organizacji oraz środowisk obywatelskich i eksperckich wypracowała propozycje zmian, służących poprawie reprezentatywności władz, odblokowaniu lokalnej polityki i włączeniu mieszkańców do  współdecydowania o rozwoju polskich gmin. Postulaty zostały poparte przez kolejnych 200 organizacji działających w całej Polsce. Wśród inicjatorów Koalicji znajdują się: Instytut Spraw Obywatelskich, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Stowarzyszenie Wiedzy Obywatelskiej na rzecz Demokracji i Integracji Europejskiej, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Res Publica, Fundacja Szkoła Liderów, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Wspomagania Wsi, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Stowarzyszenie Bona Fides.

Więcej informacji na stronie www.batory.org.pl.Obywatele w samorzadzie_cmyk

Res Publica Nowa