Niewidzialne

Jak wiele kobiet w Polsce i Europie Środkowej zazna jeszcze przemocy: fizycznej, emocjonalnej, finansowej, zanim ich problemem zajmą się na poważnie instytucje państwowe i europejskie?


Białystok, późny marcowy wieczór. W Polsce właśnie zaczyna się pierwszy lockdown. Marta siedzi w domu i trochę machinalnie przegląda Facebooka. Jej uwagę przykuwa wiadomość na forum od znajomego. „Kto jest w Białymstoku i mógłby pomóc z transportem pewnej dziewczynie? Potrzebuje coś przewieźć z jednego końca miasta na drugi. Teraz! Ps. W samochodzie powinien być fotelik dla dziecka”. Czemu nie? – myśli Marta i zgłasza się. Dociera na miejsce. Na parkingu stoi samotna przestraszona kobieta z małym dzieckiem i jedyną torbą, w której są najbardziej potrzebne rzeczy. Marta nieświadomie przyjechała właśnie na akcję interwencyjną zorganizowaną oddolnie w ramach samopomocy środowiskowej. Kobieta ucieka od agresywnego „partnera”. Tym razem bił kablem od żelazka. Marta wiezie ją do domu samotnej matki. To jedyny adres, pod który może pojechać. Co się z nią dzieje dalej? Marta nie wie.

Przeżyć noc, przetrwać do rana

Pierwszym krajem w Europie, który wdrożył w swoim systemie prawnym instytucję doraźnego nakazu opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy jest Austria. Stało się to już w 1997 r. W Czechach podobne rozwiązanie wprowadzono dopiero dziesięć lat później. Od grudnia 2020 r. istnieje ono także w polskim porządku prawnym. – Ale czy policjanci są odpowiednio przeszkoleni? – pyta dr. Sylwia Spurek, wiceprzewodnicząca Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia FEMM w Parlamencie Europejskim. – Czy wiedzą, jak reagować na tłumaczenia sprawcy? Czy potrafią rozpoznać, co się wydarzyło? Czy ktoś monitoruje, czy wydany nakaz jest realizowany? Czy osoba, która doświadcza przemocy, otrzymuje wsparcie? – europosłanka mnoży pytania, które de facto pozostają bez odpowiedzi.

– To wszystko tylko pogarsza sytuację. Przecież kobieta po takiej „interwencji” zostaje tam, gdzie była, z jeszcze bardziej wkurzonym agresorem – dodaje Kamila Ferenc, prawniczka Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny i Fundacji Przeciw Kulturze Gwałtu. Zdaniem Ferenc, w Polsce reaguje się na przemoc dopiero, gdy ucierpią dzieci czy kobieta zostanie skatowana. Wcześniej lekceważy się wszystko i umniejsza. Czego brakuje? – Zaczęłabym od szkoleń dla funkcjonariuszy i dla lekarzy. Ten ostatni, gdy widzi siniaki u osoby która przychodzi na obdukcję, powinien natychmiast założyć niebieską kartę i wezwać policję. Powinien też porozmawiać z kobietą, zapytać, czego potrzebuje, skierować ją do bezpłatnej pomocy psychologicznej, a ta powinna być dostępna bez kolejki. Ponadto, każdy policjant musi znać procedurę postępowania z ofiarą gwałtu, zabezpieczać odpowiednio dowody, wiedzieć jak rozmawiać z pokrzywdzoną. Trzeba upowszechniać bezpłatną pomoc prawną dla kobiet. One nie wiedzą, jak np. napisać pismo procesowe. Za mało wciąż jest schronisk dla kobiet z dziećmi. To oczywiście niesprawiedliwe, że to kobieta musi uciekać od męża, ale w dzisiejszych realiach to czasem kwestia przeżycia nocy – mówi.

O podobnych brakach systemowych opowiada Eva Michálková, działaczka czeskiego Centrum dla Ofiar Przemocy Domowej i Seksualnej proFem: W Czechach bardzo brakuje specjalistycznego wsparcia dla ofiar przemocy seksualnej – miejsc zakwaterowania w sytuacjach kryzysowych, porad opartych na specjalnym podejściu dla osób, które doświadczyły traumy, przystępnych cenowo terapii prowadzonych przez doświadczonych terapeutów. A służba zdrowia reaguje wobec ofiar przemocy seksualnej w sposób niespójny i niewystarczający – mówi Michálková.

Drugą sprawą jest pewne społeczne przyzwolenie na przemoc w naszym kręgu kulturowym. – Zaczyna się od bagatelizowania. Od komentarzy typu „przecież to był komplement, nie znasz się na żartach”? Od tłumaczenia, że dotykanie kobiety czy przekraczanie granicy fizycznej jest „wyrazem sympatii”. Kończy się na tym, że gdy kobieta oskarża mężczyznę o gwałt, to lokalna społeczność staje po stronie „chłopaka z sąsiedztwa” – mówi Kamila Ferenc. Jej zdaniem, dzieje się tak dlatego, że ludzie nie są w stanie skonfrontować się z faktem, że w danej społeczności ktoś taki był, a oni nie potrafili tego w porę dostrzec i uchronić kobiety przed gwałtem… – W związku z tym to ona musi – symbolicznie, bądź nie – uciekać z tej społeczności. Staje się napiętnowana – mówi Ferenc.

Liczby, z których nic nie wynika

Unijne statystyki dotyczące przemocy wobec kobiet w krajach wyszehradzkich są do siebie zbliżone. Ich analiza jest też jednak momentami zastanawiająca. Okazuje się bowiem, że w niektórych krajach regionu skala przemocy wobec kobiet jest niższa niż w całej UE. Raport Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) z 2016 r. powołując się na badania Europejskiej Agencji Praw Podstawowych przeprowadzonych dwa lata wcześniej podaje, że w Czechach 32 proc. kobiet doświadczyło aktów przemocy fizycznej bądź seksualnej. Na Węgrzech było to 28 proc., na Słowacji – 34 proc., a w Polsce… 19 proc. Na ile jednak są to wiarygodne dane zważywszy, że według badań Komisji Europejskiej z 2016 r. jedna na trzy kobiety w UE doświadcza przemocy fizycznej i (lub) seksualnej? Tu raport EIGE przynosi inną, ważną informację, wspólną dla wszystkich państw: otóż, zdaniem jego twórców, skala przemocy wobec kobiet jest „trudna do oszacowania”, ponieważ kobiety nie zgłaszają tych aktów policji. Ma to ścisły związek z faktem niskiego poziomu zaufania do instytucji wymiaru sprawiedliwości czy organów ścigania. We wszystkich krajach wyszehradzkich, zaufanie do policji jest niższe niż w całej Europie (ponad 70 proc). Na Słowacji, policji ufa 47 proc. populacji, na Węgrzech – poniżej 60 proc., w Czechach – 62 proc. i w Polsce – 50 proc.

Nieufność ta jest zresztą wielowymiarowa. Przykładowo na Węgrzech, zgodnie z raportem, kobiety romskie, które doświadczają przemocy domowej lub seksualnej są narażone na dalszą dyskryminację i wiktymizację, gdy próbują dochodzić sprawiedliwości lub zadośćuczynienia. Wolą więc milczeć.

O podobnych problemach opowiada Eva Michálková: O wiele trudniej znaleźć skuteczną pomoc, doradztwo lub mieszkanie dla kobiet, ofiar przemocy, które są migrantkami, nie mają stałego miejsca zamieszkania, są niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo. Nasz system często nie jest w stanie skutecznie pomóc takim osobom – mówi.

Indeks równości płci EIGE z 2015 r. konkluduje, że tam, gdzie ludzie zwykle bardziej ufają instytucjom wymiaru sprawiedliwości, poziom ujawnianej przemocy jest wyższy. To zdanie wydaje się być kluczowe dla zrozumienia powyższych statystyk. Ich największym problemem wydaje się być to, że są one po prostu niepełne i nie uwzględniają złożoności problemów kobiet doświadczających przemocy.

Problemem jest też brak stałego monitoringu sytuacji i aktualnych badań. Ostatnie badanie unijne na temat skali przemocy wobec kobiet w Europie to właśnie, cytowane we fragmentach powyżej, dane Europejskiej Agencji Praw Podstawowych z 2014 r. – Wciąż brakuje determinacji i zaangażowania w zbieranie danych na temat zjawiska przemocy wobec kobiet i dlatego trudno projektować skuteczne prawo i politykę publiczną – mówi Sylwia Spurek. Europosłanka, powołując się na powyższy raport dodaje, że tam gdzie nie ma edukacji antydyskryminacyjnej, edukacji o prawach człowieka, gdzie świadomość na temat naruszeń praw jest niska, kobiety dużo rzadziej opowiadają o swoich doświadczeniach nie tylko policji, ale nawet anonimowo np. ankieterom.

Czy to po części tłumaczy np. tak „dobry wynik” Polski w badaniu?

Szałwia przyspiesza gojenie ran

Jak mówi Eva Michálková, podczas pandemii Covid-19 zapotrzebowanie na porady w jej organizacji potrafiło momentami wzrosnąć o 30–40 proc.

W opinii osób pokrzywdzonych, największą pomoc ofiarom świadczą właśnie organizacje pozarządowe i nieformalne stowarzyszenia. W Polsce możemy mówić wręcz o „podziemiu” pomocy kobietom, którego metody działania przywodzą na myśl działalność w konspiracji.

– Jesteśmy fikcyjnym sklepem z naturalnymi kosmetykami, powiedzmy „drogerią” – mówi Aleksandra Kuliberda, jedna z twórczyń organizacji pomocy kobietom, które doświadczają przemocy w rodzinie. Zaczęło się w kwietniu 2020 r., znowu wraz z lockdownem, który dla kobiet doświadczających przemocy na co dzień oznaczał więzienie. Statystyki o wzroście aktów przemocy w rodzinach rosły dramatycznie w całej Europie. Pewnego dnia, w przestrzeni Facebooka pojawiła się więc „drogeria”. W jej ofercie są kremy, maseczki, szampony… Co w tym dziwnego? Nic, tyle, że te produkty są jedynie dziełem grafika komputerowego, wirtualnym bytem. – W opisach naszych fikcyjnych kosmetyków staram się przemycać coś między wierszami tak, aby ofiary przemocy, które nas szukają znalazły potwierdzenie, że trafiły pod właściwy adres – mówi Aleksandra Kuliberda. „Dlaczego szałwia? Szałwia to roślina zdecydowanie godna swojej nazwy – salvus oznacza ocalony lub nietknięty. Przyspiesza też gojenie ran, przeciwdziała powstawaniu zaskórników i nadmiernemu wydzielaniu sebum” – można przeczytać w jednym z opisów.

Schemat pomocy jest prosty. Wystarczy zostawić pod wpisem, takim jak ten, komentarz: pytanie o cenę czy działanie produktu. Administratorzy strony zachęcają wtedy do kontaktu poprzez Messengera. Po wstępnych pytaniach sprawdzających, czy dana osoba nie trafiła na stronę przypadkowo i czy naprawdę nie szuka kosmetyków, kobiety kontaktowane są z prawnikami i psychologami pomagającymi w kryzysie.
Zdaniem Aleksandry Kuliberdy najważniejsza jest dyskrecja. Czasem o problemach nie można rozmawiać wprost, ponieważ ofiara może być inwigilowana przez agresywnego partnera. – Nasi psychologowie rozmawiają zatem o „problemach ze skórą”, „uczuleniach”, „zaczerwienieniach”, „zasinieniach”, o tym, że jakieś kosmetyki „z alkoholem” źle działają. Nasze psycholożki są na tyle sprytne, że potrafią na tej podstawie zdefiniować problem i robią to bardzo dyskretnie tak, aby oprawca nie dowiedział się o tym, że jego ofiara szuka pomocy – mówi.

Dziś stronę obserwuje blisko 23 tys. osób. Zdaniem Kuliberdy, przez rok udało im się pomóc blisko 400 osobom. Głównie kobietom.

Co Ty na to, Europo?

Temat obrony praw kobiet, walki z dyskryminacją czy ochroną przez aktami przemocy pojawia się w pracach wielu komisji i instytucji europejskich, m.in. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE), Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, wspomnianej Agencji Praw Podstawowych UE (FRA), Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE). – Przemoc wobec kobiet jest zjawiskiem globalnym, nie znam państwa, które by sobie poradziło z tym problemem. Ale to pokazuje, że właściwie w każdym państwie nadal brakuje politycznej woli, aby skutecznie ten problem zwalczać. Część działań jest pozorowanych, część tylko spisanych w postaci regulacji prawnych, ale brakuje determinacji, aby zająć się problemem na poważnie – mówi Sylwia Spurek.

W tej sytuacji, jedynym skutecznym rozwiązaniem wydaje się przyjęcie regulacji na poziomie europejskim. To dawałoby kobietom w poszczególnych państwach członkowskich jednolitą, spójną i skuteczną ochronę przed przemocą. Jednym z nich jest Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Uchwalona w 2011 r. w Stambule, ratyfikowana przez Polskę w 2015 r. Jest pierwszym prawnie wiążącym międzynarodowym dokumentem na temat zapobiegania przemocy ze względu na płeć. Dotychczas nie wszystkie kraje UE ratyfikowały konwencję, w tym: Węgry, Czechy i Słowacja, a w części państw członkowskich odżywają niebezpieczne dyskusje na temat jej wypowiedzenia. Tu przykładem jest Polska.

Dokument, który miał szansę i misję zatrzymania przemocy wobec kobiet, stał się w części państw kością politycznej niezgody. Jej przeciwnicy zarzucają jej ignorancję wobec „wychowawczych praw rodziny”, nazywają „manifestem ruchów feministycznych, o marksistowskim, lewicowym charakterze”. Zdaniem choćby przedstawicieli polskich władz, kobiety-ofiary przemocy mają zapewnioną dostateczną ochronę. O tym, że wszystkie kraje UE powinny konwencję niezwłocznie ratyfikować, a jej postanowienia wprowadzić w życie nieustannie przypomina Parlament Europejski. Posłowie chcą aby przemoc wobec kobiet znalazła się na liście przestępstw uznanych przez UE.

Sylwia Spurek mówi, że od początku pełnienia swojego mandatu słyszy o determinacji i zaangażowaniu w obronę praw człowieka ze strony instytucji europejskich. Ale to wciąż za mało. – Wciąż apeluję do Komisji Europejskiej w sprawie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. W 2020 r. wystosowałam do Ursuli von der Leyen obszerny list podpisany przez prawie 60 tys. osób z całej Polski, pokazujący działania, które Unia powinna podjąć, aby ratyfikować antyprzemocową konwencję RE, mówiłam o potrzebie zmiany artykułu 83. Traktatu, w celu dodania przemocy wobec kobiet do katalogu przestępstw unijnych. To umożliwiłoby przygotowanie i przyjęcie przez organy Unii dyrektywy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, co jest kluczowe ze względu na to, że coraz częściej właśnie w kręgu państw członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej dochodzą do głosu i do władzy partie populistyczne, które nawołują do nieratyfikowania konwencji, do jej niewdrażania tam, gdzie została ratyfikowana, albo (tak jak w Polsce) do wypowiedzenia jej – mówi Sylwia Spurek. Dyrektywa mogłaby ustanowić mechanizmy zwalczania tego zjawiska dla wszystkich krajów. Państwa członkowskie byłyby zobowiązane do jej implementacji do krajowych porządków prawnych. – Na ten list otrzymaliśmy bardzo lakoniczną, ogólną odpowiedź zawierającą kolejne puste deklaracje i puste słowa – mówi Spurek.

Spurek dodaje, że w tym momencie komisja zajmuje się projektem rezolucji dotyczącej praw osób z niepełnosprawnościami. – Pracuję też nad raportem dotyczącym cyberprzemocy ze względu na płeć – mówi europosłanka. Poza inicjatywą legislacyjną mającą na celu jej przeciwdziałanie, FEMM zajmuje się też projektem nowelizacji wspomnianego art. 83 TFUE, poprzez uzupełnienie katalogu tzw. europrzestępstw o przemoc ze względu na płeć i projektem dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń, która ma zapewnić zmniejszenie luki płacowej.

*

–W najpoważniejszych przypadkach, w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia kobiety mamy kod – ktoś, kto potrzebuje pomocy natychmiast, może złożyć u nas „zamówienie” i podać adres. Wtedy nasze psycholożki powiadomią policję – opowiada o metodach pomocy kobietom przez fikcyjną „drogerię” Aleksandra Kuliberda. Trzeba przyznać, że w sytuacji braku instytucjonalnego wsparcia dla ofiar przemocy, twórcy oddolnych inicjatyw interwencji kryzysowych w poszczególnych krajach w wielu przypadkach weszli na wysoki poziom. Warto jednak pamiętać, że jedną z podstawowych zasad państwa prawa jest obowiązek zapewnienia jednostce bezpieczeństwa i poszanowanie ludzkiej godności. A fundamentem tego bezpieczeństwa powinno być doskonałe, ustanowione ponad wszelkimi podziałami politycznymi prawo.

Dominika Rafalska – doktor nauk humanistycznych, absolwentka enologii na UJ, dziennikarka, redaktorka, badaczka historii najnowszej. Sekretarz redakcji „Res Publiki Nowej”.

fot. Mika Baumeister/Unsplash


Artykuł jest częścią współpracy pomiędzy wiodącymi wyszehradzkimi mediami: Denik.cz, DennikN.sk, Res Publica Nowa, Onet.pl, Telex.hu organizowanej przez Visegrad Insight.

Projekt współfinansowany przez UE.

 

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa