MILWICZ: Młodzież LGBTQ+ w czasach pandemii

Jeśli w rodzinie występowała wcześniej homofobia, to bardzo często się ona pogłębiała


Gdy w lutym epidemia Covid-19 dotarła do Europy, nikt nie się spodziewał, że pół roku później będziemy budzić się w nowej rzeczywistości. Pandemia obnażyła problemy opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, rynku pracy i szkolnictwa. Trudno powiedzieć, co jest trudniejsze dla rządów państw: pandemia, czy jej skutki. Każde uchybienie w państwie jest teraz widoczne i wymaga podjęcia konkretnych działań, których oczekuje społeczeństwo.

Gdy szkoły usiłują wypracować nowy system pracy w dobie epidemii Covid-19, pozwólmy sobie na chwilę refleksji. Jak okres zdalnego nauczania podczas pierwszej fali epidemii wpłynął na uczniów?

Raport badawczy Historie młodzieży LGBTQ+ z czasu pandemii i nauczania zdalnego, zrealizowany pod patronatem Kampanii Przeciwko Homofobii oraz sponsorowany przez Fundację GrowSPACE, pokazał, jak wiele aspektów zdalnego nauczania kulało w czasie pierwszej fali pandemii.

Raport powstał na podstawie ankiet, które pokazały główne tendencje, oraz wywiadów, dzięki którym mamy żywe historie młodzieży w czasach nauczania zdalnego. Oba badania zostały przeprowadzone anonimowo w lipcu 2020 r. na grupie uczniów identyfikującej się jako osoby LGBTQ+. Badanie jednak nie ogranicza się tylko do problemów osób ze środowiska LGBTQ+, ale pokazuje ogólne spektrum przeciwności, z którymi mierzyli się polscy uczniowie w czasie zdalnego nauczania. Najczęściej wspomnianymi problemami były:

1. Opieka psychologiczna 

„Ciężkie pytanie. Nawet nie jestem pewna, czy mieliśmy psychologa w szkole”.

W czasie nauczania zdalnego problem dotyczący pomocy psychologicznej w szkole się pogłębił, godziny pracy psychologa były niejasne, a uczniowie mieli trudności z otrzymaniem kontaktu do pedagoga. Nie może dochodzić do sytuacji, w której pozostawia się uczniów samym sobie w tak trudnym okresie jak lockdown. Odbiło się to zwłaszcza na uczniach ostatnich klas, którzy przeżywali stres w związku z przesunięciem egzaminów końcowych. Psycholog szkolny często jest pierwszą osobą, do której kieruje się młodzież mająca problem. Mówi się coraz więcej o wadze zdrowia psychicznego, ale szkoły nie umiały zapewnić  młodzieży takiego wsparcia w czasie pandemii.

2. Wyzwiska wobec uczniów 

Ponad połowa osób badanych (55,5 proc.) zgłosiła, że w szkole, podczas nauczania tradycyjnego, słyszała przezwiska takie jak „ciota, pedał, pedzio, lesba, zboczeniec, itd.”. Podczas nauczania zdalnego takich sytuacji (użycia tych słów jako przezwisk) doświadczyło natomiast 36,1 proc. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca we współczesnej szkole, gdzie każdy powinien się czuć szanowany i akceptowany. Brak empatii ze strony grona pedagogicznego zakrawa o skandal. Jeśli nie zgadzamy się na takie sytuacje w miejscu pracy, to skąd ciche przyzwolenie na gnębienie uczniów przez nauczycieli? Potrzebna jest szybka reakcja na takie zachowania. Uczeń musi wiedzieć, że stosowanie wyzwisk jest niedopuszczalne, tym bardziej że lekceważenie tego problemu może skutkować powtarzaniem później takich niezdrowych zachowań w miejscu pracy. Godząc się na wyzwiska w szkole, stwarzamy pole do późniejszej patologii na rynku pracy i mobbingu w firmach. Władze szkoły powinny szybko reagować i stworzyć środowisko, w którym uczeń nie boi się zgłosić problemu. Zróbmy to dla naszego własnego dobra, aby nasze przyszłe miejsca pracy były wolne od toksycznych relacji.

3. Zaangażowanie nauczycieli    

„Praktycznie zerowa pomoc. Tak jak już mówiłam, nauczyciele w ogóle się nami nie przejmowali, oprócz pani od polskiego i angielskiego, które prowadziły jakieś zajęcia, żeby dokończyć rok. Nasz wychowawca zaczął totalnie mieć nas gdzieś, że tak powiem. Nie interesowało go w ogóle, jak się czujemy, nic do nas nie pisał, nawet na wspólnej grupie”.

Zajęcia online były nową formą także dla nauczycieli, którzy musieli szybko przestawić się na inny tryb nauczania. Problem mogli zwłaszcza odczuć maturzyści i ósmoklasiści, którzy często pozostawali bez wsparcia dydaktycznego. Raport wykazał, że 31,9 proc. (tryb tradycyjny) i 43,7 proc. (tryb zdalny) uczniów nie miało do kogo udać się po pomoc lub wsparcie w czasach pandemii.

4. Stres    

„Mama namawiała mnie nawet na terapię leczenia z homoseksualizmu. Na szczęście na trzy tygodnie przed maturami wyprowadziłam się do siostry”.

Czasy pandemii były trudne zwłaszcza dla młodzieży ze środowiska LGBTQ+, która nie mogła liczyć na wsparcie w domu lub ze strony nauczycieli. Łącznie aż 25,6 proc. ankietowanych wskazało, że przynajmniej raz miało obawy przed wzięciem udziału w zdalnych zajęciach z powodu swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.

Stresu badanej grupie uczniów przysporzył też ciągły kontakt z rodzicami, na których stali się w czasie epidemii w pewnym sensie „skazani”. Homofobia ze strony rodziny wzrastała, co skutkowało wyprowadzkami z rodzinnego domu i dużym stresem.

5. Samopoczucie uczniów      

Nie jest łatwo wydać tu osąd. Badanie nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, jaki wpływ miała pandemia na grupę badanych. Na pewno, jeśli w rodzinie występowała wcześniej homofobia, to bardzo często się ona pogłębiała. Wpływało to wyraźnie na samopoczucie badanych, których samo zamknięcie w domach mogło przytłoczyć. Są jednak osoby, które w czasie zamknięcia szkół czuły się lepiej, bo ze strony rówieśników spotykały ich szykany i prześladowanie. Jako tegoroczna maturzystka muszę tu wspomnieć o zdenerwowaniu, jakie panowało wśród moich rówieśników w czasie nauczania zdalnego. Najbardziej stresująca była niepewność co do terminu matury i warunków, w jakich przyjdzie nam zdawać egzaminy.

Nigdy nie zapomnimy roku 2020. Panika, stres, strach to uczucia, które nas nie opuszczały. Wiele osób straciło w wyniku pandemii pracę i szanse na rozwój. Nie ma wątpliwości, że lockdown na stałe zapadnie nam w pamięć i znajdzie swoje odbicie w kulturze, decyzjach głów państw, ale również w edukacji. Jest wiele do zrobienia na polu komunikacji, szkoleń dla nauczycieli i psychologów szkolnych. O pandemii musimy dyskutować, wyciągać wnioski z obserwacji. A przede wszystkim działać.

 


Wiktoria Milwicz – studentka dziennikarstwa i zarządzania, aktywistka.


Źródła: https://kph.org.pl/mlodziezlgbtqpandemia/

Fot. Canva

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa