mieszkańcy │ internet │ władza

Res Publica Nowa oraz Centrum Deliberacji UW zapraszają na spotkanie mieszkańcy │ internet │ władza Internet zwiększa możliwości prowadzenia dialogu społecznego. Szybkość, łatwość dostępu, przejrzystość i pluralizm źródeł informacji czynią z niego potężne narzędzie do […]


Res Publica Nowa oraz Centrum Deliberacji UW zapraszają na spotkanie

mieszkańcy │ internet │ władza

Internet zwiększa możliwości prowadzenia dialogu społecznego. Szybkość, łatwość dostępu, przejrzystość i pluralizm źródeł informacji czynią z niego potężne narzędzie do wzajemnego informowania, konsultacji i obywatelskiej partycypacji. Ale czy teoria idzie w parze z praktyką? Jakie są oczekiwania? Jakie efekty? Czy i w jaki sposób internet włącza nieaktywnych dotychczas obywateli w proces podejmowania decyzji na poziomie samorządu lokalnego?

30 marca 2011 r. godz. 18.00redakcja Res Publiki Nowej (ul. Gałczyńskiego 5)

w dyskusji wezmą udział:Katarzyna Batko-Tołućdyrektorka programowa Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Anna Petroff – SkibaCentrum Komunikacji Społecznej, UM Warszawa

Anna Przybylskakierownik Centrum Deliberacji, Uniwersytet Warszawski

rozmowę poprowadzi

Artur CelińskiRes Publica Nowa

Punktem wyjścia do rozmowy będzie książka dr Anny Przybylskiej – „Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej” (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010).

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa