Miejska polityka migracyjna

W ciągu ostatnich miesięcy do Europy przedostało się wielu migrantów. Kobiety, mężczyźni i dzieci uciekają m.in. przed wojną na Bliskim Wschodzie i w Afryce.


Wzmożona dyskusja o warunkach pomocy imigrantom musi skupiać się na długofalowej miejskiej polityce migracyjnej, której wyraźnie brakuje polskim miastom. Jak ją stworzyć? Na pytanie to odpowiada nowy, 11. numer Magazynu Miasta.

Złe warunki mieszkaniowe, brak łatwego dostępu do informacji i niski poziom edukacji do wielokulturowości to tylko niektóre problemy dotyczące życia imigrantów w naszych miastach, którym musi stawić czoła polska administracja. Potrzebujemy jednak najpierw sprawnej polityki krajowej, która da miastom – urzędnikom, burmistrzom i prezydentom – możliwość prowadzenia skutecznej polityki migracyjnej na poziomie lokalnym. Czym jest kompleksowa miejska polityka migracyjna? Czego wymaga od administracji centralnej, a czego od samorządów, instytucji, organizacji pozarządowych i mieszkańców?

– Sytuacja znacznej grupy migrantów w Polsce jest niepokojąca. Brakuje nam odpowiedniej polityki migracyjnej na poziomie centralnym i gminnym. Namawiamy do jej tworzenia oraz lobbowania na jej rzecz, interdyscyplinarnej pracy na rzecz polskiej wielokulturowości i wyjścia naprzeciw potrzebom żyjących już z nami migrantów oraz potrzebom ludzi, którzy będą w Polsce żyli w przyszłości – mówi Marta Żakowska, redaktorka naczelna Magazynu Miasta, Res Publica. – To ogromne wyzwanie, bo w Polsce miejska polityka migracyjna w zasadzie nie istnieje. A droga do wielokulturowości w naszym kraju jest nieunikniona. I jest to droga dobra. Nie bez kozery Thorsten Klute, minister ds. integracji imigrantów w rządzie Nadrenii Północnej-Westfalii, podkreśla w numerze, że bez wsparcia imigrantów Nadrenia Północna-Westfalia nigdy nie stałaby się tak silnym regionem, jakim jest obecnie – dodaje Żakowska.

O tym, jak poszczególne miasta w Polsce i zagranicą tworzą warunki do życia społeczności składających się m.in. z migrantów, opowiadają w numerze m.in. Annika Forsander, kierowniczka Centrum Wiedzy o Integracji Imigrantów w fińskim Ministerstwie Pracy i Ekonomii i Dominik Owczarek z Instytutu Spraw Publicznych. Aleksandra Chrzanowska ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej opisuje sytuację mieszkaniową migrantów w Polsce, a Anna Stefaniak i Paulina Górska z Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego analizują źródła lęków społecznych związanych z migracjami i skuteczne sposoby pracy antydyskryminacyjnej. By móc prowadzić odpowiednią miejską politykę migracyjną polskie gminy potrzebują jednak przede wszystkim narzędzi tworzonych na poziomie centralnym, co w numerze omawiają Andriy Korniychuk, analityk Programu Polityki Migracyjnej ISP i Witold Hebanowski, szef Innej Przestrzeni.

Jednym z kluczowych elementów adaptacji migrantów w miastach jest integracja, na co wskazują liczne teksty w numerze. Nowoprzybyli mieszkańcy miast muszą mieć możliwość uczestniczenia w spotkaniach z członkami społeczności lokalnych i w specjalistycznych kursach językowych oraz szkoleniach związanych z wejściem na nowy rynek pracy. Niektóre miasta organizują też wydarzenia kulturalne dla poszczególnych grup migrantów. Ciekawym przykładem narzędzia integracji społecznej jest kuchnia. Gotowanie tradycyjnych potraw pozwala ludziom spędzić czas w przyjaznej atmosferze. Jak pisze w wydaniu Magdalena Kubecka, analizując projekty i badania z całego świata, kuchnia pomaga zbliżyć różne kultury i poprawia relacje między migrantami oraz pozostałymi mieszkańcami miast.

Redakcja Magazynu Miasta jak zwykle porusza też w numerze zjawiska miejskie niezwiązane z tematem numeru – Małgorzata Rejmer opowiada o losach Tirany, Kacper Pobłocki o modelu urbanizacji Lagos, Tina Saaby o pracy urzędu miasta Kopenhagi, a Ljubica Slavković o niepokojach związanych z rozwojem Belgradu.

Najnowszy numer Magazynu Miasta jest już dostępny w księgarni na stronie www.publica.pl/sklep, a od 11 grudnia będzie dostępny także w sprzedaży w Empikach i dobrych księgarniach w całej Polsce.

Magazyn Miasta podejmuje tematy związane z kulturą miejską, rozwojem miast i metropolii polskich. Jako pierwszy tytuł w Polsce omawia tematy miejskie w sposób interdyscyplinarny. Powstał w 2013 roku z inicjatywy Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej. Wydawcą pisma jest Res Publica. Więcej informacji na stronie www.magazynmiasta.pl.

MM11_3 MM11_11

Res Publica Nowa