Dr Michał Wenzel jest socjologiem specjalizującym się w sondażach opinii publicznej, metodologii badań społecznych i statystyce. Pracował w CBOS, na Uniwersytecie SWPS i Uniwersytecie Oksfordzkim oraz w administracji europejskiej. Odbył staże badawcze w Instytucje Maxa Plancka w Kolonii i w University of Michigan.

Członek zespołu badawczego Demokratycznego Audytu Polski, działającego przy Centrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Publikował w Polsce i za granicą m.in. na temat modeli społeczno-ekonomicznych, wpływu mediów na poglądy polityczne i społeczeństwa obywatelskiego.

Zakres specjalizacji:

  • sondaże opinii publicznej
  • ruchy społeczne (migracje, związki zawodowe, strajki)
  • społeczeństwo obywatelskie
  • prawa obywateli a przestrzeń publiczna
  • miasto

W Res Publice pracuje w zespole DNA Miasta od 2010 roku.

Res Publica Nowa