Zajmuje się filozofią społeczną i innowacjami oraz tym, jak przekładają się na naszą obyczajowość, rynek pracy i biznes.

Zakres specjalizacji:

  • nowe modele biznesowe w perspektywie technologii (Facebook, Uber)
  • kapitalistyczny rynek pracy, współczesne aspekty pracy
  • wpływ społeczny nowych technologii, obyczajowość a nowe media

Publicysta „Res Publica Nowa” oraz publica.pl.

Res Publica Nowa