Antropolożka miasta, badaczka i dziennikarka. Bada inicjatywy na styku architektury, urbanistyki i działań społecznych pojawiające się w polskich i zagranicznych miastach oraz infrastrukturę instytucji kultury. Ponadto specjalizuje się w tematyce wykorzystania nowych technologii w mieście. Prowadzi warsztaty badawcze i szkolenia z urzędnikami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i seniorami.

Pomysłodawczyni numeru Res Publiki Nowej poświęconego tematyce animacji kultury. Współpracowała z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej oraz DNA Miasta. Od dwóch lat związana z Laboratorium EE – firmą technologiczną zajmującą się projektowaniem i wdrażaniem usług cyfrowych. Wykładała historię warszawskich osiedli mieszkaniowych w Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Kultury Polskiej). Autorka książki o warszawskim osiedlu socrealistycznym „MDM, między utopią a codziennością” (2010) i redaktorka tomu zbiorowego „Miasto na żądanie” (2014).

Zakres specjalizacji:

  • architektura
  • nowe technologie i dziennikarstwo danych
  • zrównoważony rozwój
  • projektowanie partycypacyjne
  • miasta środkowoeuropejskie

Zastępczyni redaktorki naczelnej Magazynu Miasta.

Res Publica Nowa