Badaczka i animatorka kultury, absolwentka Instytutu Kultury Polskiej UW i School of Slavonic and East European Studies University College London. Założycielka i redaktorka naczelna „Magazynu Miasta”. Członkini Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie. Edukatorka i miejska aktywistka.

Autorka licznych tekstów poświęconych przestrzeniom miejskim, wykluczeniom i społecznościom lokalnym publikowanych między innymi w Gazecie Wyborczej, Kulturze Popularnej, Architekturze, Architektura&biznes, Przekroju, dwutygodnik.com, Pop-up City.

Od 2014 roku autorka i inicjatorka działań związanych z partycypacyjnymi miejskimi politykami senioralnymi prowadzonymi z ramienia „Magazynu Miasta” w ramach programu badawczego Starsze Miasta. Realizowała badania dot. potrzeb kulturalnych seniorów w mieście pt. „Kultura bez granic”. Popularyzowała wiedzę WHO, wydając po polsku opatrzony polskim kontekstem przewodnik po miastach przyjaznych starzeniu Globalnej Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia.

Autorka serii Remiks – międzypokoleniowych projektów z zakresu animacji kultury realizowanych w przestrzeniach wspólnych w miastach polskich i w Amsterdamie z różnymi grupami wykluczonymi i skupionych na aktywizacji oraz procesach współtworzenia lokalnych przestrzeni publicznych.

Zakres specjalizacji:

  • ruchy miejskie
  • sztuka społeczności (community art) i animacja kulturalna
  • aktywizacja seniorów, działania prosenioralne, miejskie polityki senioralne
  • zrównoważony rozwój miejski, w tym transport miejski
  • inkluzywne przestrzenie publiczne, przestrzenie publiczne
  • edukacja miejska
  • idee miejskie
  • partycypacja
  • społeczne konteksty rozwoju miast

Redaktorka naczelna, założycielka „Magazynu Miasta”.

Res Publica Nowa