Marsz na azymut, czyli kierunek kultura

Jaka jest różnica między kulturą dla wszystkich a kulturą dla każdego? Jakim językiem mówić o kulturze? Jak zmieścić kulturę jako praxis, agorę i pole szans w ramach, które daje nam ustawa o organizowaniu i prowadzeniu […]


Jaka jest różnica między kulturą dla wszystkich a kulturą dla każdego? Jakim językiem mówić o kulturze? Jak zmieścić kulturę jako praxis, agorę i pole szans w ramach, które daje nam ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej?

21 lutego o godz. 18.00, w świetlicy Krytyki Politycznej w Łodzi (Piotrkowska 101, lewa oficyna, I piętro) odbędzie się spotkanie z udziałem naszego redakcyjnego kolegi – Artura Celińskiego. Zapraszamy !

Spotkanie wokół książki „Kierunek kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze” pod red. Wojciecha Kłosowskiego

Goście: Artur Celiński (Res Publica Nowa), Wojciech Kłosowski (PAN), Dorota Wodnicka (Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego), Marcin Śliwa (Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki).

Prowadzenie: Marta Madejska

Wojciech Kłosowski kończy wstęp do książki anegdotą chętnie powtarzaną ostatnimi czasy w środowiskach sektora kultury: Bodaj w latach 70 André Malraux odwiedzając Polskę jako minister kultury Francji, został poinformowany przez komunistyczne władze, że „w PRL mamy kulturę dla wszystkich”, na co miał odrzec z właściwą sobie subtelną ironią: „nam się to nie udało; my mamy zaledwie kulturę dla każdego”.

Książka, która jest podsumowaniem wieloetapowego programu Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, stanie pretekstem do rozmowy o kulturze przemykającej pomiędzy animatorem, uczestnikiem a polityką kulturalną. Będzie to być może również dobra okazja do podsumowania ubiegłorocznego Regionalnego Kongresu Kultury w Łodzi.

Na spotkaniu zostanie rozdanych 30 egzemplarzy książki, którą można również w całości pobrać w formacie pdf.

***

W spotkaniu wezmą udział:

Marta Madejska – kulturoznawczyni, koordynatorka ds programowych Regionalnego Kongresu Kultury 2011 w Łodzi, członkini Stowarzyszenia Inicjatyw Miejskich Topografie.

Artur Celiński – absolwent nauk politycznych UKSW w Warszawie. Od 2009 r. zastępca wydawcy kwartalnika „Res Publica Nowa”. Współtwórca metody i szef zespołu „DNA Miasta”.

Wojciech Kłosowski – ekspert samorządowy, specjalista w dziedzinie strategicznego planowania rozwoju lokalnego, rewitalizacji obszarów miejskich, strategii rozwoju kultury. Redaktor książki Kierunek Kultura…

Dorota Wodnicka – Od 2009 roku pełni obowiązki Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, wcześniej z-ca dyrektora Departamentu Kapitał Ludzki w Urzędzie Marszałkowskim.

Marcin Śliwa – germanista i dziennikarz, z pasji edukator i animator kultury. Koordynator programów „Kierunek Kultura”, „W stronę nowoczesnego muzeum” i „Cięcie/Shortcout Europe”.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa