Marcin Zaborowski redaktorem naczelnym Res Publiki Nowej

Z przyjemnością informujemy, że Marcin Zaborowski został redaktorem naczelnym magazynu Res Publica Nowa


Marcin Zaborowski współpracuje z fundacją Res Publica od grudnia 2016 roku jako senior associate w Visegrad Insight, wiodącym ośrodku analiz i opinii w Europie Środkowej. Doktoryzował się na Uniwersytecie Birmingham. W przeszłości był między innymi Dyrektorem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (2010-2015). Podczas jego kadencji PISM został uznany w rankingu Uniwersytetu Pensylwania za najbardziej wpływowy think tank w Europie Środkowowschodniej.

Ukazująca się od przeszło 40 lat Res Publica Nowa (RPN) ma ugruntowaną pozycję jako czołowe czasopismo idei i refleksji nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Tytuł współtworzy sieć europejskich czasopism intelektualnych EUROZINE z siedzibą w Wiedniu, którą w latach 2016-2017 prowadził dotychczasowy redaktor naczelny. Od lat 80. dwudziestego wieku RPN zawsze służyła jako miejsce dyskusji o napięciach między wolnością i solidarnością fundamentalnych dla filozofii liberalizmu. Redakcja zaprasza na swoje łamy publicystów o różnych przekonaniach od konserwatywnych do lewicowych kształtując fundamenty polskiej debaty publicznej.

Pod moim kierownictwem tradycja różnorodności światopoglądowej Res Publiki Nowej zostanie zachowana. Jednocześnie dziś, 30 lat od rozpoczęcia procesu polskiej transformacji, staje się jasnym, że potrzebujemy nowej dyskusji o podstawach ustrojowych państwa, włącznie z rozmową o rządach prawa, o modelu socjalnym, o edukacji czy o przestrzeni gospodarczej. Tymi i innymi podobnymi tematami będziemy się zajmować w Res Publice – pisze Marcin Zaborowski, nowy redaktor naczelny.


Poprzednio, funkcję redaktora naczelnego pełnili Wojciech Przybylski, obecnie prezes fundacji Res Publica i redaktor naczelny Visegrad Insight, który objął to stanowisko w 2008 r. wprowadzając tytuł do sieci EUROZINE.

Założyciel i pierwszy redaktor naczelny Res Publiki Nowej, Marcin Król jest filozofem, profesorem zwyczajnym i wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i publicystą. Opublikował ponad dwadzieścia książek, w tym m.in.: Jaka demokracja? (2017), Byliśmy głupi (2015), Europa w obliczu końca (2012), Patriotyzm przyszłości (2004). Marcin Król pełni funkcję przewodniczącego rady fundacji Res Publica.

3 lutego 2020 r., Warszawa

W imieniu Zarządu Fundacji
Magdalena Jakubowska, wiceprezes
Tomasz Kasprowicz, wiceprezes
Wojciech Przybylski, prezes

Kontakt:
Piotr Górski, redaktor prowadzący RPN
piotr.gorski@res.publica.pl
+48 22 692 47 84

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa