Były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) któremu przewodniczył między 2010-2015 oraz wiceprezes amerykańskiego Instytutu Center for European Policy Analysis (2015-2016). Jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie oraz Uniwersytetu Birmingham w Wielkiej Brytanii, gdzie uzyskał tytuł doktora w 2001 roku. Autor licznych publikacji o tematyce międzynarodowej wydanych w Wielkiej Brytanii, Francji i w Polsce.

Zakres specjalizacji:

  • Relacje transatlantyckie
  • Polityka Unii Europejskiej
  • Grupa Wyszehradzka
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Brexit

Res Publica Nowa