Badaczka i animatorka kultury. Ekspertka od rozwoju kultury w miastach, funkcjonowania przestrzeni publicznej oraz wspierania inicjatyw lokalnych. Promuje temat średnich i małych miast w debacie publicznej, pisze doktorat o uwarunkowaniach rozwoju kultury w średnich miastach w Polsce. Prowadzi bloga Miejski Instytut. Spędziła rok w USA studiując urban studies, prowadząc badania na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Chicago oraz współpracując w programie Placemaking w Metropolitan Planning Council. W 2013 roku dołączyła do interdyscyplinarnego zespołu badawczego pod kierownictwem prof. Terry’ego N. Clarka.

Zakres specjalizacji:

  • miasto (szczególnie specyfika małych i średnich miast)
  • kultura (kultura miejska,
  • instytucje kultury
  • przestrzeń publiczna, placemaking
  • inicjatywy społeczne, lokalne organizacje pozarządowe

Członkini zespołu DNA Miasta, koordynatorka diagnozy kultury w Słupsku, autorka metodologii badania. Członkini redakcji Magazynu Miasta. Trenerka i realizatorka projektów w sektorze pozarządowym, współpracuje z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Fundacją „Na Miejscu”.

Res Publica Nowa