Ekspert ds. ochrony dziedzictwa kulturowego, kulturoznawca, historyk kultury. Doktorant w Instytucie Kultury Polskiej UW, członek Pracowni Studiów Miejskich UW. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat niezrealizowanych planów utworzenia nowych muzeów w Warszawie w XX wieku. W swoich badaniach łączy perspektywę kulturowych studiów miejskich i pamięcioznawstwa.

Autor książki Czas przeszły zatrzymany. Kulturowa historia skansenów w Szwecji i w Polsce (Warszawa 2015) i ponad 20 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Konsultant projektów Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie i Muzeum Warszawy. Prowadzi własną stronę internetową www.miastomuzeow.pl. Ponadto interesuje się historią transportu publicznego, kulturą skandynawską i tzw. najgorszymi filmami świata.

Zakres specjalizacji:

  • muzea (planowane inwestycje, dyskursy wystawiennicze, praktyki odbiorcze),
  • ochrona zabytków i dziedzictwa niematerialnego,
  • historia Warszawy i współczesne zjawiska społeczne w mieście,
  • społeczeństwo i kultura Islandii.

Autor tekstów o kulturze na publica.pl.

Res Publica Nowa