Lud. Istota i zjawisko.

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową “Lud. Istota i zjawisko”, która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2012 roku w Warszawie. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki badań skoncentrowanych na rozumieniu istoty i znaczenia pojęcia […]


Serdecznie zapraszamy na

Międzynarodową Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową

“Lud. Istota i zjawisko”,

która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2012 roku w Warszawie.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki badań skoncentrowanych na rozumieniu istoty i znaczenia pojęcia „ludu” jako kategorii filozofii politycznej oraz jako faktu historycznego.

Konferencja składać się będzie z  trzech paneli tematycznych. Prelekcje w panelu pierwszym będą koncentrować się wokół rozumienia ludu w filozofii politycznej oraz ujęć tej problematyki w historii myśli społeczno-prawnej. Problematyka drugiego panelu będzie dotyczyć ludu jako zjawiska historycznego. Rozważania prowadzone w ramach pierwszego oraz drugiego panelu przyniosą efekt w postaci stworzenia mapy pojęcia oraz charakterystyki zjawiska przy jednoczesnym porównaniu kategorii opisowych oraz normatywnych z wydarzeniami historycznymi. Trzeci panel stanowić będzie okazję do przedyskutowania współczesnych zjawisk politycznych, społecznych i ekonomicznych, w których pojęcie ludu czy to pojawia się, czy też może być wykorzystane do ich lepszego zrozumienia.

Integralnym elementem Konferencji będzie panel dyskusyjny z udziałem pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk.

Szczegółowe informacje: www.iknhistoriaidei.wordpress.pl.

 

Organizatorzy:

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Historii Idei Uniwersytetu Warszawskiego

oraz University of Reading Think Tank Society

Konsultacja naukowa:

dr Marek A. Cichocki

 

 

/źródło: materiał nadesłany przez organizatorów/

Res Publika Nowa jest oficjalnym patronem wydarzenia.

 

 


 

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa