Łódzka kultura w rękach Komisji Dialogu Obywatelskiego

Już jutro, czyli 4 grudnia 2012 r.,  odbędzie się pierwsze spotkanie dotyczące powołania Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury Urzędu Miejskiego w Łodzi. Zapraszamy serdecznie do Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrowska 104). […]


Już jutro, czyli 4 grudnia 2012 r.,  odbędzie się pierwsze spotkanie dotyczące powołania Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury Urzędu Miejskiego w Łodzi. Zapraszamy serdecznie do Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrowska 104). Wydarzenie rozpocznie się o godz. 16.00.

Idea powstania Komisji Dialogu Obywatelskiego powstała podczas październikowego spotkania podsumowującego prowadzonych przez Res Publikę Nową konsultacji społecznych wokół projektu „Polityki Rozwoju Kultury dla Miasta Łodzi 2020+” (TUTAJ można znaleźć więcej informacji). Grupa inicjatywna, w składzie której byli przedstawiciele łodzkiego środowiska twórców i odbiorców kultury (Agnieszka Cytacka, Mateusz Sidor, Maciej Trzebeński, Krzysztof Candrowicz, Tomasz Lubotzki, Marcin Polak, Barbara Kurowska, Marcin Bołczewski, Beata Świerkowska-Jóźwiak oraz Małgorzata Dzięgielewska) zaproponowali, by pierwszymi obszarami prac komisji miały być metody ewaluacji działań kulturalnych finansowanych ze środków miejskich, metodologia dalszych badań nad kulturą oraz stworzenie ogólnomiejskiego, międzysektorowego systemu edukacji kulturalnej.

Cieszymy się, że jednym z dodatkowych efektów prowadzonego przez nas w Łodzi projektu „DNA Miasta” jest również powstanie Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Warto przypomnieć, że przygotowanie łódzkiej strategii rozwoju kultury zostało rozpoczęte na początku 2012 r. W czerwcu odbyła się seria spotkań i warsztatów poświęconych pierwszej wersji projektu tego dokumentu. W lipcu opublikowaliśmy przygotowany przez zespół „Res Publiki Nowej” i programu „DNA Miasta” raport z tego etapu konsultacji społecznych projektu założeń Polityki Rozwoju Kultury dla Miasta Łodzi 2020+. Jego treść została opracowana w oparciu o zgłoszone przez uczestników procesu konsultacyjnego uwagi, opinie i komentarze. Było ich łącznie ponad 450, co pokazało, jak istotna jest przyszłość miejskiej polityki kulturalnej. W październiku 2012 r. odbyła się druga tura konsultacji projektu dokumentu strategicznego. Jego kluczowym elementem było spotkanie i warsztaty (9.10.2012 r.), podczas którego rozmawialiśmy zarówno o ostatecznym kształcie „Polityki Rozwoju Kultury dla Miasta Łodzi 2020+”, jak i sposobach realizacji tej strategii.

Łącznie, podczas dwóch etapów konsultacji społecznych w spotkaniach towarzyszącym konsultacjom wzięły udział 203 osoby, w tym przedstawiciele miejskich instytucji kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni Rady Miejskiej w Łodzi, reprezentanci środowiska kultury, reprezentanci środowiska naukowego, przedsiębiorcy i indywidualni mieszkańcy. Do Wydziału Kultury UMŁ przekazano łącznie 48 formularzy i maili, z czego 30 formularzy było wypełnionych on-line. W trakcie całego procesu konsultacji, w różnych formach, zebrano łącznie ponad 493 propozycji i opinii do projektu „Polityki Rozwoju Kultury dla Miasta Łodzi 2020+”.

Pomimo zakończenia naszych działań projektowych nadal będziemy wspierać tworzenie i realizację łódzkiej polityki kulturalnej, a więc również działania łódzkiej Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kultury UMŁ.

Dziękujemy i życzymy powodzenia!

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa