List otwarty redakcji Partnerstwa Wolnego Słowa

Warszawa, 8 marca 2012 r.     Szanowny Pan prof. Serhij Kwit Przewodniczący Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska   Szanowny Panie Rektorze, Wyrażamy zdumienie i niepokój w związku z decyzją uczelni o zawieszeniu działalności Centrum Kultury […]


Warszawa, 8 marca 2012 r.

 

 

Szanowny Pan

prof. Serhij Kwit
Przewodniczący
Uniwersytet Narodowy Akademia Kijowsko-Mohylańska

 

Szanowny Panie Rektorze,

Wyrażamy zdumienie i niepokój w związku z decyzją uczelni o zawieszeniu działalności Centrum Kultury Wizualnej. Prosimy o jej ponowne przemyślenie ze względu na dobre imię uczelni, a także dbanie o kulturę debaty, której tak bardzo sprzyja to miejsce.

Byliśmy gośćmi Centrum podczas organizowanej przez nas konferencji Partnerstwo Wolnego Słowa jesienią 2011 r. z udziałem 35 redakcji czasopism intelektualnych i kulturalnych z Białorusi, Polski i Ukrainy. Centrum dało nam możliwość pierwszego w historii spotkania i otwartej debaty czasopism liberalnych, konserwatywnych i lewicowych z tych trzech państw. Co istotne redaktorzy skupiali się na analizie i porównaniach nowych zagrożeń dla wolności słowa, które pojawiają się we współczesnym świecie. Wspólnym przekonaniem uczestników konferencji było wyraźne potępienie niemerytorycznej presji, która czasem bywa wywierana na środowiska twórcze. Zarazem reprezentując wiele przeciwstawnych opinii zgodziliśmy się nie zgadzać w wielu innych kwestiach i debatować dalej wierząc, że poziom dyskusji zależy przede wszystkim od możliwości jej kontynuacji.

Dlatego zwracamy się do Pana z pytaniem o przyszłość Centrum Kultury Wizualnej i możliwość rozwoju dalszej działalności, którą – proszę nam wierzyć – prowadzi ona z pożytkiem dla Państwa uczelni.

Z poważaniem,

Wojciech Przybylski, Res Publica Nowa
Leszek Jażdżewski, Liberte
Iryna Magdysz, zarzad Rady artystycznej Dialog (Lwow)
Kateryna Botanova, Korydor
Marek Wasilewski, Czas Kultury
Mateusz Luft, Kontakt
Marek Łuszczyna, Bluszcz
Łukasz Jasina, Kultura Liberalna
Alexander Sych, Istorychna panorama
Timofiej i Lyumila Homlyak, Artvertep (Dniepropetrowsk)
Artur Kacprzak, Eastbook
Dominika Kozłowska, Miesięcznik Znak

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

2 komentarze “List otwarty redakcji Partnerstwa Wolnego Słowa”

Skomentuj

Res Publica Nowa