List otwarty do Mieszkańców Torunia

Szanowni Państwo, Program „DNA Miasta” prowadzony przez Fundację Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego od czerwca 2011 r. gościł w Toruniu. Naszym celem była pomoc w tworzeniu miejskiej polityki kulturalnej. […]


Szanowni Państwo,

Program „DNA Miasta” prowadzony przez Fundację Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego od czerwca 2011 r. gościł w Toruniu. Naszym celem była pomoc w tworzeniu miejskiej polityki kulturalnej. Chcieliśmy stworzyć warunki dla partnerskiego dialogu pomiędzy władzami miasta i mieszkańcami, którego owocem miała być wspólny, tworzony oddolnie dokument wyznaczający strategię rozwoju toruńskiej kultury. Zaoferowaliśmy nasze bezpłatne wsparcie i współpracę. Dzisiaj musimy jednak przyznać, że z przyczyn od nas niezależnych nasze starania nie będą mogły przynieść rezultatów. Dlatego też postanowiliśmy o zawieszeniu działań związanych z realizacją programu „DNA Miasta” w Toruniu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego programu – mieszkańcom Torunia, partnerom, twórcom i animatorom toruńskiego środowiska kulturalnego oraz przedstawicielom władz miasta za udział w pierwszej części projektu. Spotykaliśmy sie razem na szeregu spotkań, wspólnie stworzyliśmy rekomendacje dla tworzonej przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020. Efekty naszej wspólnej pracy przekazaliśmy zarówno władzom miasta, jak i Małopolskiemu Instytutowi Samorządu Terytorialnego. Niestety deklarowana chęć współpracy i zainteresowanie wypracowanymi również przez Państwa sugestiami i kierunkami oczekiwanych zmian nie doczekała się kontynuacji.

Nasze działania zawsze mają na celu osiągnięcie realnej zmiany. W listopadzie 2011 r. wierzyliśmy, że Państwa i nasza praca będzie mogła pomóc w stworzeniu lepszej strategii polityki kulturalnej. Razem z władzami miasta i Małopolskim Instututem Samorządu Terytorialnego planowaliśmy szereg działań, których efektem będzie połączenie Państwa wiedzy i doświadczenia z możliwościami i wizją rozwoju całego miasta. Dzisiaj nie możemy już obiecać, że Państwa zaangażowanie, poświęcony czas i energia włożona w wydarzenia organizowane w ramach programu „DNA Miasta” pomogą w realizacji zakładanych wspólnie efektów.

Tym niemniej jesteśmy przekonani, że przygotowywana przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020 będzie dokumentem dobrym i sprzyjającym Państwa oczekiwaniom i potrzebom. Życzymy Państwu, aby toruńska kultura rozwijała w uzgodnionym z mieszkańcami kierunku.

Z poważaniem,

Artur Celiński
szef zespołu „DNA Miasta”

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa