Liderzy w partycypacji publicznej

W rozważaniach nad nowoczesnym modelem przywództwa pojawiły się z jednej strony opinie o jego kryzysie, a z drugiej, potrzeba zmiany dotychczasowego modelu uzależnionego od wyzwań współczesności. W kontekście partycypacji publicznej powinniśmy zadać pytanie: jaka jest […]


W rozważaniach nad nowoczesnym modelem przywództwa pojawiły się z jednej strony opinie o jego kryzysie, a z drugiej, potrzeba zmiany dotychczasowego modelu uzależnionego od wyzwań współczesności. W kontekście partycypacji publicznej powinniśmy zadać pytanie: jaka jest rola i znaczenie liderów społecznych w inicjowaniu postaw i działań aktywizujących środowiska lokalne? Na ile jesteśmy społeczeństwem promującym przywództwo, na ile wpływa ono na przyjmowanie postawy animującej życie publiczne? Kto w przeważającej mierze jest efektywnym i skutecznym przywódcą?

Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć 19 i 20 grudnia 2012 r. w Warszawie, podczas najbliższego seminarium organizowanego w ramach projektu „Decydujmy razem”.

Seminarium, którego program powstał we współpracy z Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, redakcją Res Publiki Nowej i Magazynu Miasta poświęcone będzie w znacznej mierze zagadnieniom liderów zmian w społeczności lokalnej, zarówno należących do przedstawicieli władzy lokalnej, jak i liderów obywatelskich oraz ich wzajemnych relacji.

Pierwszego dnia nastąpi próba odpowiedzi na pytania dotyczące modelu i roli przywództwa oraz kto jest skutecznym przywódcą: przedstawiciel władzy samorządowej, mający narzędzia do jej sprawowania, lokalny przedsiębiorca, dysponujący środkami finansowymi czy działacz lokalnej społeczności, odczytujący oczekiwania i aspiracje obywateli? Drugiego dnia pragniemy przeprowadzić debatę z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, mediów obywatelskich, animatorów lokalnych, samorządowców na temat wzmacniania uczestnictwa i jakości partycypacji publicznej.

Zapraszamy:
Liderzy zmiany w partycypacji publicznej: samorządowcy, przedsiębiorcy, społecznicy. X seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych w ramach projektu „Decydujmy razem”. 

Warszawa, Collegium Civitas, redakcja Res Publiki Nowej, 19-20 grudnia 2012 r.

Program seminarium dostępny jest TUTAJ.

PROSIMY O SKORZYSTANIE Z FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa