Letnia Szkoła Wyszehradzka

W poniedziałek 2 lipca rozpocznie się  11. edycja Letniej Szkoły Wyszehradzkiej. Inaugurację uświetni wspomnienie o Prezydencie Václavie Havlu wygłoszone przez Jana Lityńskiego, Doradcę Prezydenta RP, który w czasach opozycji demokratycznej oraz transformacji bezpośrednio z Nim […]


W poniedziałek 2 lipca rozpocznie się  11. edycja Letniej Szkoły Wyszehradzkiej. Inaugurację uświetni wspomnienie o Prezydencie Václavie Havlu wygłoszone przez Jana Lityńskiego, Doradcę Prezydenta RP, który w czasach opozycji demokratycznej oraz transformacji bezpośrednio z Nim współpracował. Tradycyjnie odbędzie się również debata Ambasadorów, która będzie podsumowaniem doświadczeń z Przewodnictw w Radzie Unii Europejskiej, pełnionych przez nasze kraje w ostatnich latach.

Tegoroczni uczestnicy wybrani drogą konkursową, aplikowali z ponad 20 krajów. Ostatecznie do Krakowa przyjadą młodzi ludzie z krajów Grupy Wyszehradzkiej a także Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Armenii,  Serbii i Czarnogóry, Rumunii, Rosji oraz Mongolii. Po raz kolejny młodzież będzie miała okazję pogłębiać swoją wiedzę z dziedziny polityki, ekonomii, kultury, nauk społecznych oraz stosunków międzynarodowych pod okiem wybitnych ekspertów i naukowców. Wśród nich znajda się Borys Tarsyuk, Magdalena Vašáryová, Jan Sechter, Maciej Szpunar, Martin Ehl, Lászlo Rajk, Michal Vašečka, Andrzej Szczerski i inni.

W programie znajdą się zagadnienia stanowiące najbardziej aktualne wyzwania społeczne, polityczne i ekonomiczne poszczególnych krajów Europy, Grupy Wyszehradzkiej, a także problemy globalne. Wśród nich m. in. stan liberalnych demokracji, nasilające się zjawiska korupcji, radykalizacja życia społecznego, perspektywy i priorytety współpracy wyszehradzkiej. Kryzys w strefie euro i jego konsekwencje dla rozwoju regionalnego, kwestie ekologii w stosunkach międzynarodowych, kształtowanie się i problemy społeczeństw wielokulturowych a także zagadnienia tożsamości i odrębności kulturowej, rola i miejsce mediów we współczesnym świecie.

Wątkiem, który  w różnych ujęciach przewijać się będzie w tegorocznych zajęciach jest temat Miasta. Począwszy od problematyki nowoczesnego zarządzania miastem, poprzez kwestie ekologiczne, architektoniczne, prezentacje artystów nurtu Urban Art, po warsztaty fotografii postindustrialnej i wyjazdy studyjne w regionie Małopolskim (Skamieniałe Miasto, Miasteczko Galicyjskie).

 

Część zajęć Letniej Szkoły jest otwarta dla szerszej publiczności. Wydarzenia, które szczególnie polecamy to:

Uroczysta inauguracja 11. Letniej Szkoły Wyszehradzkiej (2 lipca 2012 godz. 9.30)

Visegrad Insight – prezentacja środkowoeuropejskiego magazynu opinii (3 lipca, godz. 12.00)

Zoom on Visegrad – wystawa fotograficzna oraz koncert (3 lipca, godz. 19.00)

Burning issues in regioni i Made in V4 – debaty poświęcone najbardziej aktualnym problemom krajów Grupy Wyszehradzkiej (4 i 6 lipca, od godz. 10.00)

Made in Visegrad – wykład o wspólnym dziedzictwie kulturowym i prezentacja projektów nurtu Urban Art z Polski i Słowacji (5 lipca, godz. 10.00)

Nowoczesne technologie a zrównoważony rozwój miasta – debata z udziałem przedstawicieli samorządu, firm i zaproszonych ekspertów (12 lipca, g. 11.30)

 

Pełny program dostępny tutaj.

 

Letnia Szkoła Wyszehradzka jest międzynarodowym, interdyscyplinarnym programem edukacyjnym Stowarzyszenia Willa Decjusza, realizowanym corocznie od 2002. Program skierowany do młodych ludzi z krajów Wschodniej Europy ma na celu pogłębienie wiedzy na temat wyzwań regionalnych i globalnych, likwidację wzajemnych stereotypów, budowanie więzi i przyjacielskich kontaktów między narodami. Szkoła cieszy się zaufaniem i renomą zarówno w formalnych strukturach Grupy Wyszehradzkiej i Unii Europejskiej, jak i w środowiskach akademickich oraz pozarządowych Europy Środkowo-Wschodniej.

W bieżącym roku Stowarzyszenie Willa Decjusza zostało laureatem prestiżowej Międzynarodowej Nagrody Wyszehradzkiej, która została wręczona przez Ministrów Kultury V4, 31 maja br. w Pradze.

 

 

Wszystkie wydarzenia odbędą się na terenie Willi Decjusza.

Więcej informacji na: www.villa.org.pl

Szczegółowy program dostępny na stronie: www.visegrasummerschool.org

 

 

 

 

Res Publica Nowa jest patronem medialnym wydarzenia.

/źródło: informacja prasowa/

 

 

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa