Kultura pod lupą seniorów

Czy we Wrocławiu najstarszym mieszkańcom żyje się wygodnie i przyjemnie? Czy informacje o wydarzeniach kulturalnych trafiają do nich? Czy organizowane imprezy są dla nich interesujące?


Czy we Wrocławiu najstarszym mieszkańcom żyje się wygodnie i przyjemnie? Czy informacje o wydarzeniach kulturalnych trafiają do nich? Czy organizowane imprezy są dla nich interesujące i dostępne? Czy podnoszą jakość ich życia? Specjaliści od miejskiej polityki kulturalnej z Res Publica 22 października będą pytać o życie kulturalne starszych Wrocławian.

Dobra oferta kulturalna może wpłynąć na jakość życia w mieście. Jej twórcy rzadko konsultują ją jednak z samymi zainteresowanymi, czyli mieszkańcami. W październiku zespół badaczy programu DNA Miasta i Magazynu Miasta organizuje warsztaty dla seniorów, podczas których porozmawia z najstarszymi mieszkańcami o ich potrzebach w kontekście życia społecznego i możliwościach podniesienia jakości wrocławskich ofert kulturalnych.

Warsztat odbędzie się w ramach programu „Starsze Miasta: Kultura”, którego celem jest przygotowanie rekomendacji dla władz miasta, instytucji kultury, organizacji i grup nieformalnych, tworzących ofertę kulturalną miasta. Efektem pracy będzie raport opisujący możliwości i oczekiwania starszych mieszkańców wobec sektora kultury i odpowiadające na nie potencjalne działania. Dokument będzie skierowany do pracowników urzędów, samorządów, instytucji i organizacji kultury, ale także seniorów i ich opiekunów. Raport zostanie opublikowany w grudniu.

Jak twierdzą organizatorzy badania, oferta kulturalna różnych miast skierowana do seniorów często odbiega od ich potrzeb i możliwości, co w wielu przypadkach skutkuje niską frekwencją w wydarzeniach. Wśród wielu problemów organizatorzy wyliczają m.in. zbyt wysokie ceny biletów dla seniorów, utrudnienia w dotarciu na miejsce, bariery architektoniczne budynków czy brak informacji o harmonogramie wydarzeń. Dostosowanie oferty do potrzeb i możliwości seniorów jest ważnym elementem walki z izolacją społeczną najstarszych mieszkańców, zwłaszcza w perspektywie starzenia się miast, a problem ten szczególnie dotyczy Wrocławia. Badania pokazują, że już niemalże 25% mieszkańców Wrocławia to osoby w wieku senioralnym.

– Już dziś prawie ¼ Wrocławian to osoby starsze, a wszystkie prognozy pokazują, że odsetek ten będzie bardzo szybko rósł – mówi Marta Żakowska z Res Publica, redaktorka naczelna Magazynu Miasta, szefowa programu „Starsze Miasta”. – Jak większość polskich miast, Wrocław potrzebuje więc realnej i kompleksowej miejskiej polityki senioralnej. Jednym z jej elementów są adekwatne do potrzeb i możliwości seniorów działania w sektorze kultury, które operować powinny narzędziami z zakresu działań kulturalnych i polityki społecznej. W ramach badania „Starsze Miasta: Kultura” odwiedziliśmy już trzy polskie miasta. Rozmowy z najstarszymi mieszkańcami uzmysławiają nam, że ogromna ich część nie bierze udziału w życiu społecznym i kulturalnym miasta, z różnych powodów. Opiszemy je, opatrując opis rekomendacjami. Jest to ogromny problem i wyzwanie, którym musimy szybko sprostać, nim wskaźniki dobrostanu psychicznego najstarszych Polaków spadną z obecnych szarych krańców rankingów europejskich na sam ich koniec – tłumaczy Marta Żakowska.

Według organizatorów spotkania w Polsce brakuje pogłębionej refleksji na temat potrzeb i możliwości udziału w kulturze.
– W wielu działaniach i programach kultura wciąż traktowana jest w jednowymiarowy sposób, jako programowane odgórnie „eventy” w instytucji kultury – mówi Marta Żakowska. – Musimy wyjść z tych ram i zacząć realnie korzystać z potencjału kultury jako narzędzia zmiany społecznej. Odpowiadać ofertami na sytuację społeczną. Współtworzyć sektor z odbiorcami, uczestnikami jego działań – dodaje.

Warsztat odbędzie się w czwartek, 22 października w godz. 9.00-14.00, skierowany jest do bardziej i mniej aktywnych osób po 60 roku życia, rad seniorów oraz mieszkańców miast, mających regularny kontakt z lokalnymi seniorami, znających ich potrzeby i możliwości. W warsztacie może wziąć udział 20 osób, dlatego obowiązują zapisy, które prowadzone są we Wrocławskim Centrum Seniora przy pl. Dominikańskim 6 w godz. 9.00-15.00 oraz telefonicznie: 71 772 49 38.

Spotkania organizowane są w ramach programu prowadzonego od 2014 r. „Starsze Miasta” przez zespół Res Publica: DNA Miasta i Magazyn Miasta. Badania realizowane są ze środków ASOS 2014-20 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Partnerem spotkania jest Wrocławskie Centrum Seniora.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.magazynmiasta.pl.

LOGOA3dna miastamm

Res Publica Nowa