Krzysztof Michalski (1948-2013)

W niedzielę w nocy po długiej chorobie zmarł Krzysztof Michalski. Wykładał filozofię na Uniwersytecie w Bostonie i Uniwersytecie Warszawskim. Był współzałożycielem i rektorem Instytutu Nauk o Człowieku we Wiedniu. Kierował pracami Katedry im. Erazma z […]


W niedzielę w nocy po długiej chorobie zmarł Krzysztof Michalski. Wykładał filozofię na Uniwersytecie w Bostonie i Uniwersytecie Warszawskim. Był współzałożycielem i rektorem Instytutu Nauk o Człowieku we Wiedniu. Kierował pracami Katedry im. Erazma z Rotterdamu UW, był też profesorem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW.

Należał do grona uczniów Leszka Kołakowskiego i Jana Patočki. Był autorem książek m.in. Heidegger i Filozofia Wspolczesna, Warszawa 1978, Logika i czas. Próba analizy Husserlowskiej teorii sensu, Warszawa 1988, Płomień Wieczności. Eseje o myslach Fryderyka Nietzschego, Kraków 2007, a także redaktorem naczelnym pisma „Transit. Europäische Revue” (Frankfurt nad Menem). Był też członkiem zespołu redakcji „Res Publiki Nowej”.

Był przyjacielem ks. Józefa Tischnera, któremu wspólnie z Marcinem Królem poświęcił cykl Debaty Tischnerowskie na Uniwersytecie Warszawskim.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa