Kryzys na granicach Europy

Europejscy przywódcy, szukając rozwiązań kryzysu uchodźczego, negocjują dziś kształt całej europejskiej wspólnoty – od otwartych granic po gospodarkę.


W najnowszym wydaniu Visegrad Insight autorzy naświetlają globalne przyczyny i omawiają możliwe rozwiązania niepokojów w Europie Środkowej: od dyskusji o przyszłości otwartych granic, przez ocenę kondycji strefy euro, po debaty o Transatlantyckim Partnerstwie w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP).

W numerze Benjamin Cunningham omawia stanowiska państw Grupy Wyszehradzkiej wobec imigrantów. Michal Kořan z Instytutu Spraw Międzynarodowych w Pradze przestrzega przed powrotem do Europy Środkowej jako zbioru wewnętrznie i zewnętrznie skonfliktowanych państw. Wojciech Przybylski rozmawia z Ivaylo Ditchevem, profesorem antropologii kulturowej na Uniwersytecie w Sofii, o politycznych konsekwencjach globalnej migracji. – Chcemy tego, czy nie, migrantów na świecie przybywa i proces ten nieuchronnie będzie kształtował światową politykę – mówi Wojciech Przybylski, redaktor naczelny.

W sekcji ekonomicznej Martin Ehl, szef działu międzynarodowego czeskiego dziennika gospodarczego Hospodářské noviny, prezentuje zmieniające się oblicze wojen handlowych. Ponadto redakcja przedstawia argumenty za i przeciw 8 ekspertów dotyczące jednej waluty w strefie euro w krajach Grupy Wyszehradzkiej. W tym kontekście autorzy numeru analizują także negocjacje Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie TTIP.

Nowe czasy wymagają niestandardowych, innowacyjnych pomysłów. Liderami tych zmian będą m.in. osoby, które potrafią zaproponować nowoczesne i powszechnie dostępne rozwiązania. – Dlatego w tym numerze wskazujemy 100 liderów innowacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, drugiej edycji New Europe 100 – dodaje Przybylski.

Nowy numer jest dostępny w sklepie internetowym Res Publiki w formie elektronicznej i papierowej na stronie publica.pl/sklep, a od 15 grudnia w dobrych księgarniach.

Visegrad Insight to anglojęzyczny półrocznik o tematyce środkowo-europejskiej, który tworzy zespół Res Publiki wraz z redaktorami z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej. Więcej informacji na stronie www.visegradinsight.eu.

 

Visegrad Insight nr 8

Res Publica Nowa