Kongres Ruchów Miejskich

Res Publica Nowa i zespół DNA Miasta zaprasza do udziału w Kongresie Ruchów Miejskich organizowanym przez “My Poznaniacy” w Poznaniu w dniach 18-19 czerwca br. Założenia i cele Kongresu Oddolne, obywatelskie ruchy i organizacje miejskie […]


Res Publica Nowa i zespół DNA Miasta zaprasza do udziału w Kongresie Ruchów Miejskich organizowanym przez “My Poznaniacy” w Poznaniu w dniach 18-19 czerwca br.

Założenia i cele Kongresu

Oddolne, obywatelskie ruchy i organizacje miejskie występujące w imieniu mieszkańców, w ciągu kilku ostatnich lat zaczęły odgrywać istotną rolę w współtworzeniu miast polskich stając się ważnym podmiotem w toczącej się lokalnej debacie publicznej.

Często jednak, działanie lokalne okazują się niewystarczające, by efektywnie rozwiązać istotne dla miast problemy – stąd pojawiło się już kilka inicjatyw opartych na współdziałaniu różnych ruchów miejskich na forumogólnokrajowym.

Organizatorzy chcą, aby Kongres stał się kolejnym krokiem ku rozszerzeniu i skoordynowaniu współpracy polskich ruchów i organizacji miejskich oraz by przyczynił się do społecznej diagnozy szeroko rozumianej polityki miejskiej w Polsce, na tle sytuacji polskich miast, tak jak ona jest widziana przez nas, ich mieszkańców, niejako „od wewnątrz”.

Jednocześnie potrzebne jest wprowadzenie do publicznej debaty w trakcie zbliżającej się kampanii parlamentarnej pewnych konkretnych tematów, z którymi ruchy miejskie zmagają się, pośrednio, na codzień na poziomie lokalnym. Na Kongresie nie chodzi o pracę nad projektami ustaw, co może i powinno zapewne być kolejnym krokiem dla organizacji miejskich, ale w dalszej, powyborczej już perspektywie. Istotne jest przygotowanie się do wprowadzenia do przedwyborczej dyskusji istotnych kwestii miejskich oraz przekonanie opinii publicznej o konieczności zaistnienia debaty o polityce miejskiej w Polsce. Propozycją organizatorów jest sformułowanie skoordynowanych w skali kraju pytań-postulatów do kandydatów na posłów i senatorów (przejście do debaty w mediach krajowych) w ramach wspólnego, przedwyborczego projektu ruchów miejskich z całego kraju. Byłaby to też konkretna próba praktycznego współdziałania ruchów i organizacji miejskich w tej określonej sprawie.

Wśród tematów roboczych Kongresu warto wymienić:

  • Partycypację obywatelską w zarządzaniu miastem
  • Ład prawny dla kultury przestrzeni
  • Budżet partycypacyjny
  • Rewitalizację w mieście
  • Ustawę metropolitalną
  • Dekoncentrację władzy i zarządzania w Polsce

Uczestnicy KongresuW Kongresie uczestniczy około stu przedstawicieli 48 ruchów i organizacji miejskich z Poznania, Warszawy (m.in. “Res Publica Nowa”), Łodzi, Wrocławia, Trójmiasta, Krakowa, Katowic, Gliwic, Lublina, Szczecina, Opola, Koszalina, Gniezna, Sulechowa i Podkowy Leśnej. Uczestnikami są działacze społeczni zaangażowani w swoich miastach lub dzielnicach w aktywność na rzecz mieszkańców albo też zajmujący się określoną problematyką miejską.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.kongresmiejski.pl.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa