Konferencja „Stosunki polsko-litewskie: diagnoza i najważniejsze wyzwania”

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, której organizatorami są: Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego [Warszawa, Polska], MISO (Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego) [Warszawa, Polska], Centrum Działań Społecznych ADVERSUS [Wilno, Litwa], Res Publica Nowa [Warszawa, Polska]. Czas i […]


Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, której organizatorami są: Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego [Warszawa, Polska], MISO (Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego) [Warszawa, Polska], Centrum Działań Społecznych ADVERSUS [Wilno, Litwa], Res Publica Nowa [Warszawa, Polska].

Czas i miejsce: 9 lipca 2012 r., Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów Potockich, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28

O udzielenie odpowiedzi na wiele trudnych pytań związanych ze stosunkami polsko-litewskimi chcielibyśmy poprosić znakomitych ekspertów, dziennikarzy oraz intelektualistów, którym zależy na poprawie polsko-litewskich relacji, a także wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

 

9.30 – 10.00 Rejestracja Uczestników
   
10.00 – 10.30 Powitanie gości

 

Ambasador Republiki Litewskiej w Warszawie

Loreta Zakarevičienė

 

Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW

Janusz Adamowski

 

Prezes Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego

Mateusz Komorowski

 

10.30 – 12.00 Część plenarna konferencji: Polska i Litwa w Europie – najważniejsze problemy
  Prowadzenie: Renata Mieńkowska-Norkienė
   
  Wystąpienie Redaktora Adama Michnika
   
  Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość stosunków polsko-litewskich
  Alfredas Bumblauskas, Instytut Filozofii Uniwersytetu Wileńskiego
  Znaczenie dobrych relacji Polski z Litwą
  Henryk Wujec, Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wspólne interesy Polski i Litwy w ramach Unii Europejskiej i NATO
  Laimonas Talat-Kelpša, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Republiki Litewskiej
   
  Dyskusja
   
12.00-13.00 Przerwa na lunch
   
13.00 – 15.00 Dyskusja panelowa: Najważniejsze wyzwania we wzajemnych relacjach Polski i Litwy
 
  • Stosunki polsko-litewskie na poziomie dyplomatycznym
 
  • Wpływ polskiej i litewskiej sytuacji politycznej na stosunki polsko-litewskie
 
  • Społeczeństwa Polski i Litwy w obliczu pogarszających się relacji polsko-litewskich
   
  Jan Piekło – PAUCI
  Maria Wiernikowska– TVP
  Mariusz Maszkiewicz – UKSW
  Kinga Dudzińska – PISM
  Vytis Jurkonis – RESC
  Paweł Zarzycki – Cognitum
  Moderacja: Krzysztof Bobiński – Unia&Polska
   
15.00 – 15.30 Przerwa na kawę
   
15.30 – 17.30 Dyskusja panelowa: Perspektywy relacji polsko-litewskich – propozycje i rekomendacje
 
  • Symbole czy interesy, czyli jak rozmawiać, aby dialog był konstruktywny?
 
  • Co dalej z polską mniejszością na Litwie i litewską mniejszością w Polsce?
   
  Jerzy Haszczyński – Rzeczpospolita
  Grzegorz Gromadzki – niezależny ekspert
  Wojciech Borodzicz-Smoliński – CSM
  Maria Przełomiec – TVP INFO
  Renata Mieńkowska-Norkienė – OAP UW
  Moderacja: Wojciech Przybylski – Res Publica Nowa
   
17.30 Lampka szampana


Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

2 komentarze “Konferencja „Stosunki polsko-litewskie: diagnoza i najważniejsze wyzwania””

Skomentuj

Res Publica Nowa