Konferencja o wychowaniu przez sport

"Res Publica Nowa" jako patron medialny zaprasza na konferencję "Piłka nożna a szanse i granice interdyscyplinarnego rozwoju w działaniach na rzecz wspólnego sukcesu." organizowaną przez Katedrę Pedagogiki Społecznej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. […]


„Res Publica Nowa” jako patron medialny zaprasza na konferencję „Piłka nożna a szanse i granice interdyscyplinarnego rozwoju w działaniach na rzecz wspólnego sukcesu.” organizowaną przez Katedrę Pedagogiki Społecznej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja odbędzie się 11 maja 2012 r. w budynku Audytorium Maximum w sali Adama Mickiewicza – Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w godzinach 10.00 -14.00

Konferencja poświęcona jest wychowaniu poprzez sport a w szczególności poprzez piłkę nożną. Należy przyjąć, iż dziś sport jest elementem kultury, może umożliwiać awans społeczny, uzyskanie wyższej pozycji społecznej czy tez prestiżu. Odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu osobowości jednostek, postaw człowieka wobec różnorakich wartości i zjawisk w społeczeństwie. Organizatorzy chcą zastanowić się nad zagadnieniem – jak poprzez sport można zapobiegać różnego rodzaju patologiom, dysfunkcjom społecznym oraz jak poprzez wspólne zintegrowane działania środowisk możliwa jest resocjalizacja?

Zapraszamy do pobrania programu i uczestnictwa!

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa