Konferencja Kultura + Rewitalizacja | 4-5 grudnia 2014 r.

Zespół ds. Miejskich Polityk Kulturalnych zaprasza na konferencję "Kultura+Rewitalizacja"! Rewitalizacja jest momentem próby dla każdego z miast. To bowiem proces, który wymusza działanie w poprzek poszczególnych obszarów polityki miejskiej i organizację współpracy setek osób reprezentujących […]


Zespół ds. Miejskich Polityk Kulturalnych zaprasza na konferencję „Kultura+Rewitalizacja”!

Rewitalizacja jest momentem próby dla każdego z miast. To bowiem proces, który wymusza działanie w poprzek poszczególnych obszarów polityki miejskiej i organizację współpracy setek osób reprezentujących różne dziedziny i perspektywy. Kluczowa w tym działaniu jest również polityka kulturalna. Obecność kultury i wykorzystanie jej potencjału w procesach rewitalizacji nie jest już tylko ideą ani „postulatem” – jej rola została potwierdzona zarówno w dokumentach rządowych, jak i wielu miejskich strategiach i towarzyszących im programach operacyjnych. Kluczowe pytanie brzmi więc nie „czy”, ale „jak” skutecznie wykorzystać kulturę i politykę kulturalną w procesach rewitalizacji.

Odpowiedzi chcemy szukać wspólnie. Dlatego zapraszamy na konferencję „Kultura + rewitalizacji”, która odbędzie się w dniach 4 i 5 grudnia 2014 r. w Warszawie.

grafika konfa

To kolejne spotkanie organizowane przez Zespół ds. Miejskich Polityk Kulturalnych – tym razem we współpracy z British Council. Celem spotkania jest stworzenie warunków nie tylko do merytorycznej pracy i uczestnictwa, ale także wymiany indywidualnych doświadczeń i wsparcia w codziennej pracy na rzecz miast i kultury.

Nasze spotkanie podzielone jest na dwie części. Pierwszy dzień poświęcimy na dyskusję nad najbardziej istotnymi kwestiami każdego procesu rewitalizacji. Będziemy mówić o skutecznych  metodach prowadzenia działań rewitalizacyjnych wykorzystujących narzędzia edukacji, kultury i animacji. Zapytamy o to, kogo w istocie ona dotyczy i angażuje. Nie zapomnimy o odpowiedzialności – zarówno za cały proces, jak i jego poszczególne części. Poruszymy także bardzo praktyczne sprawy, jak np. ułożenie modelu współpracy w ramach samego urzędu, jak i poza nim. Nie zakończymy na stwierdzeniu, że świadomy udział mieszkańców w procesach rewitalizacji jest ważny, ale zastanowimy się temu, jak ten udział jest realizowany i jakie bariery napotyka. I wreszcie spróbujemy zdefiniować sukces w działaniach rewitalizacyjnych i określić, czy i w jaki sposób możemy go mierzyć.

Drugi dzień wypełnią zaś warsztaty, podczas których będziemy pracować nad pogodzeniem systemowych ograniczeń z nowymi pomysłami, propozycjami i narzędziami. Celem naszych zajęć będzie stworzenie planu działań kulturalnych wspierających procesy rewitalizacji i współpracę międzysektorową. Warsztaty są zaplanowane od godz. 10.00 do godz. 15.30.

Nasza konferencja jest bezpłatna i do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych wypracowaniem nowej jakości w podejściu do rewitalizacji, wzmacnianiu rozwiązań międzysektorowych i wykorzystaniu potencjału kultury i polityki kulturalnej. Warsztaty przeznaczone są zaś w szczególności dla pracowników urzędów miast i osób z nimi współpracujących.

Udział w konferencji wymaga rejestracji – prosimy o wykorzystanie poniższego formularza.

Gościom spoza Warszawy proponujemy nocleg. Liczba uczestników naszego wydarzenia, podobnie jak i miejsc w hotelu, jest ograniczona. Dlatego też prosimy o nieodkładanie decyzji o uczestnictwie do ostatniej chwili.

Wszelkich informacji dotyczących rejestracji udziela: Paulina Kobza, pkobza@nck.pl, 22 2 100 146


baner (3)

Program

 

Dzień I (4 grudnia)

miejsce: Biblioteka Narodowa

11.30 | powitanie Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

11.45 – 13.00 | Przedstawienie dwóch odmiennych perspektyw kompleksowej rewitalizacji.  

Pierwsza prezentacja będzie poświęcona rewitalizacji przeprowadzonej w Księżym Młynie, dzielnicy Łodzi. Posłuży nam jako przykład „dobrej praktyki”, w której wykorzystano narzędzia kulturowe do angażowania, budowania współpracy i partycypacji.

Goście:  v-ce Prezydent Łodzi Agnieszka Nowak

Celem drugiej prezentacji będzie spojrzenie na proces rewitalizacji w szerszym kontekście. Nasi goście zaprezentują kilka wybranych przykładów z Polski oraz wskażą idealne i praktyczne rozumienie rewitalizacji. Będą starali się stawić czoło hasłu „rewitalizacji” rozumianej jako splot działań akcydentalnych, w żaden sposób nie ewaluowanych, nie stawiających sobie celów.

Goście: dr Karol Janas, Instytut Rozwoju Miast

Komentarz i dyskusja: Wojciech Kłosowski (UW), Aneta Szyłak (IS Wyspa)

13.15 – 14.00 | Dyskusja: „Aktorzy” procesów rewitalizacji

Uczestnicy dyskusji będą się starali znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: Kto inicjuje procesy? Czy to inicjatywa urzędu czy efekt działań oddolnych? Jaki wydział jest „z urzędu” odpowiedzialny za proces rewitalizacji? Jakie wydziały zaprasza do współpracy, na ile wydziały kultury, planowania przestrzennego, edukacji czują się realnie włączone w te działania? Na ile ich polityki odnoszą się do tych procesów? Kto jest stroną społeczną: mieszkańcy rewitalizowanych obszarów/lokalni liderzy i działacze/ organizacje pozarządowe/ rady dzielnic /instytucje kultury i społeczne? Gdzie są środki finansowe i poza finansowe na miękkie działania rewitalizacyjne? Czy powstają/istnieją zespoły i narzędzia międzysektorowe, które mogą przyczynić się do zwiększenia skuteczności działań rewitalizacyjnych?

prowadzenie: Artur Celiński (Res Publica Nowa)

udział: Hania Gill Piątek (Urząd Miasta Łodzi), Jolanta Kopeć (Urząd Miasta Piotrków Trybunalski), Waldemar Jan (Nikiszowiec)

14.00 – 14.45 | Dyskusja: Komunikacja w rewitalizacji

„Kluczowe znaczenie dla procesu ma udział mieszkańców w planowaniu i podejmowaniu decyzji rewitalizacyjnych. Bez takiego udziału właściwy, oddolny sens rewitalizacji jest niemożliwy do osiągnięcia.” – to jeden z komentarzy działaczy z II Kongresu Ruchów Miejskich do pierwszej wersji dokumentu Krajowych Polityk Miejskich. Spróbujmy przyjrzeć się jak wygląda ten proces włączania, kto kogo i jak angażuje:

  • jak prowadzona jest komunikacja z mieszkańcami przed i w trakcie procesów rewitalizacyjnych?
  • jakie są narzędzia realnego włączania mieszkańców: kto zaprasza, jakie formy kontaktu, jakie są składane obietnice i oczekiwania?
  • na ile coraz dziś powszechniejsze narzędzia typu „budżety obywatelskie” są też narzędziami procesów rewitalizacyjnych – jakie są te narzędzia?
  • jakie mają kompetencje osoby odpowiedzialne za rewitalizację np. w dziedzinie komunikacji, jakie mają możliwości gwarancji konkretnych działań?

prowadzenie: Bogna Świątkowska

udział: Aleksandra Wasilkowska (artystka), Urszula Trzeciakowska (Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy), Marta Białek-Graczyk (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”), Iwona Kuska (Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, CAL)

14.45 – 15.30 |  obiad

15.30 – 16.15 | Dyskusja: Cele społeczne w procesach rewitalizacji

Kiedy możemy mówić osiągnięciu celów społecznych w procesach rewitalizacji? Jak formułować te cele? W jakiej perspektywie czasowej powinniśmy projektować takie działania? Czy możemy wyodrębnić wskaźniki użyteczne dla planowania i mierzenia efektów prowadzonych działań kulturalnych wspierających procesy rewitalizacji?

Prowadzenie: Wojciech Kłosowski

Udział: Katarzyna Sadowy (architektka, OW SARP, warsztaty Praga Północ),  Ewa Kipta (Forum Rewitalizacji), Dagmara Mliczyńska-Hajda (Fundacja O! MIASTO), Edwin Bendyk (Tygodnik Polityka)

16.15 – 16.35  | Creative Cities – Rola potencjału społecznego w planowaniu zmian, Ewa Ayton

16.35 – 17.00 |  podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia

dzień II (5 grudnia) 

warsztaty | godz. 10.00 – 15.30 

miejsce: ul. Mysia 3

Warsztaty przeznaczone są w szczególności dla pracowników urzędów miast i osób z nimi współpracujących.

Podczas warsztatów będziemy pracować nad pogodzeniem systemowych ograniczeń z nowymi pomysłami, propozycjami i narzędziami w dziedzinie wykorzystania działań kulturalnych w procesach rewitalizacyjnych. Celem naszych zajęć będzie stworzenie planu działań kulturalnych wspierających procesy rewitalizacji i współpracę międzysektorową.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa