Konferencja „Deliberation: values, processes, institutions”

"Res Publica Nowa" jako partner medialny zaprasza na międzynarodową konferencję pt. Deliberation: values, processes, institutions. 4 i 5 czerwca 2012 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego  organizuje w międzynarodową konferencję pt. „Deliberation: […]


„Res Publica Nowa” jako partner medialny zaprasza na międzynarodową konferencję pt. Deliberation: values, processes, institutions.

4 i 5 czerwca 2012 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego  organizuje w międzynarodową konferencję pt. „Deliberation: values, processes, institutions”. Gościć na niej będą międzynarodowej sławy profesorowie z uniwersytetów z Tokjo, Sieny, Leeds, Amsterdamu, Paryża, Budapesztu i wielu innych. Szczególnie ważnym gościem jest profesor James Fishkin z Uniwersytetu w Stanford.

Celem konferencji jest dyskusja nad aktualnymi, budzącymi coraz szersze zainteresowanie, problemami zarządzania komunikacją w kontekście procesów decyzyjnych. Szczególną uwagę poświęcimy zagadnieniom o charakterze praktycznym, wynikom najnowszych badań, a także nowatorskim rozwiązaniom dla Polski i świata. Konferencja, podobnie jak jednostka ją przygotowująca – Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii WFiS UW – ma charakter interdyscyplinarny. Wydarzenie ma integrować przedstawicieli nauki, administracji publicznej i organizacji pozarządowych poprzez wymianę doświadczeń, jak też stworzenie okazji do nawiązania współpracy w ramach projektów  międzysektorowych i międzynarodowych.

W programie konferencji uwzględnimy okrągłe stoły dyskusyjne z zaproszonymi gośćmi z kraju i ze świata oraz sesje tematyczne, do których prezentacje zostaną wybrane na podstawie wyników otwartego konkursu. Proponujemy następujące wątki tematyczne sesji:

  • wartości i granice deliberacji,
  • kryteria oceny i jakość (zapośredniczonej) debaty publicznej,
  • eksperymenty, interwencja społeczna i sfera publiczna, jaką znamy,
  • deliberatywne formy zaangażowania obywatelskiego: regulacje systemowe vs. działania oddolne,
  • deliberacja w Internecie: ograniczenia technologiczne i ludzkie,
  • innowacje w demokracji: perspektywy rozwoju;

W programie znajdzie się specjalny panel poświęcony zastosowaniu Sondażu Deliberatywnego. Poprowadzi go twórca metody – prof. James Fishkin z Uniwersytetu w Stanford. Wezmą w nim udział przedstawiciele instytucji, które mają za sobą wdrożenie metody: prof. Pierangelo Isernia (Uniwersytet w Sienie), osoba koordynująca realizację drugiego ogólnoeuropejskiego Sondażu Deliberatywnego – Europolis, prof. Gyorgy Lengyel  (Uniwersytet  w Budapeszcie), Yana Papazova – koordynatorka programowa z the Centre for Liberal Strategies  w Sofii, prof. Tatsuro Sakano (Tokio Institute of Technology).

Wśród honorowych gości zagranicznych znajdą się ponadto: prof. Claus Offe (Hertie School of Governance), prof. Kees Brants (Uniwersytet w Amsterdamie), prof. Stephen Coleman (Uniwersytet w Leeds), prof. Yves Sintomer (Uniwersytet Paryż VIII), prof. Robert Luskin (Uniwersytet w Teksasie, Austin), prof. Jurg Steiner (Uniwersytet w Bernie, Uniwersytet Karolina Północna, Chapel Hill). Wszyscy nasi goście prowadzą projekty o charakterze praktycznym, często we współpracy z partnerami pozaakademickimi.

Do współpracy zapraszamy osoby, które dzieli dziedzictwo historyczne, kulturowe i polityczne krajów pochodzenia; a które łączy dążenie do zmiany społecznej i politycznej w zakresie komunikacji dla demokracji. Wymiana wiedzy i doświadczeń ma sens zwłaszcza wtedy, gdy jej uczestnicy mogą przekazać sobie nawzajem nowe treści, które pobudzają do myślenia i działania. Skoro różnorodność to wartość, cieszy nas, że do tej pory zainteresowanie naszą konferencją wyraziły osoby z następujących krajów: Bułgaria, Chiny, Dania, Francja, Holandia, Japonia, Niemcy, Singapur, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.cd.uw.edu.pl.

TUTAJ można pobrać program konferencji.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa