Konferencja „Cenzura, demokracja, płeć. Feministyczna krytyka i strategie oporu”

22-23 maja 2013 w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, pl. Małachowskiego 2 odbędzie się konferencja organizowana przez warszawskie biuro Fundacji im. Heinricha Bölla we współpracy z dr Ewą Majewską i Zachętą – Narodową Galerią Sztuki. […]


22-23 maja 2013 w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, pl. Małachowskiego 2 odbędzie się konferencja organizowana przez warszawskie biuro Fundacji im. Heinricha Bölla we współpracy z dr Ewą Majewską i Zachętą – Narodową Galerią Sztuki. „Res Publica Nowa” oraz „Visegrad Insight” patronują temu wydarzeniu.

źródło: pinterest.com

Konferencja organizowana przez warszawskie biuro Fundacji im. Heinricha Bölla we współpracy z dr Ewą Majewską i Zachętą – Narodową Galerią Sztuki ma na celu omówienie współczesnej cenzury oraz jej związków z polityką, ekonomią i tożsamością płci, a także teorią, mediami i sztuką. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie kultury feministycznej improwizacji,strategie partyzantki feministycznej jako formy sztuki cenzurowanej, ochrony wartości religijnych i ochrony dzieci. Integralną część stanowić będzie dyskusja o strategiach oporu wobec cenzury. Konferencję otworzy wykład prof. Lisy Duggan z Uniwersytetu w Nowym Jorku o cenzurze jako głównym elemencie neoliberalnego systemu rządzenia.

Kwestie płci i seksualności – jako tematy najczęściej współcześnie cenzurowane – są przedmiotem analizy feministycznej krytyki. Badania prowadzone przez Lisę Duggan, Nan Hunter, Judith Butler, Pierre’a Bourdieu, Roberta Atkinsa i Svetlanę Mintchevą, pokazują, że cenzura jest czymś obecnym na co dzień w życiu współczesnych demokratycznych społeczeństw. Z analizy współczesnych przypadków cenzurowania twórczości artystycznej wyłania się dość szczególna skłonność do łączenia ograniczeń natury ekonomicznej z kwestiami seksualności/ tożsamości płci. Przypadki Doroty Nieznalskiej – polskiej artystki, pierwotnie skazanej na prace społeczne za obrazę uczuć religijnych (art. 196 kodeksu karnego), którą ostatecznie uniewinniono po ośmiu latach procesu, Ulli Karttunen – fińskiej, feministycznej artystki skazanej za dzieło sztuki, w którym krytykowała internetowy rynek pornografii nieletnich, choć sędzia odstąpił od wykonania wyroku, czy ostatnia sprawa Pussy Riot – feministycznej grupy z Rosji, wiele łączy. Polityka seksualna przecina się w nich bowiem z normami etycznymi i prawnymi. Wszystkie artystki zostały skazane, gdyż ich prace były dosłowną ekspresją seksualności, choć trudno nie dostrzec w tych przypadkach cenzury także aspektów instytucjonalnych, prawnych i ekonomicznych.

Program w PDF po polsku.

Program w PDF po angielsku.

Środa, 22 maja
10.00-10.30 – otwarcie konferencji:
Hanna Wróblewska, dyrektorka Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki
dr Ewa Majewska, Gender Studies UW/ IK UJ, kuratorka konferencji
Agnieszka Grzybek, koordynatorka programu regionalnego „Demokracja płci”, Fundacja im. Heinricha Bölla

10.30-11.45 – wykład prof. Lisy Duggan, Uniwersytet w Nowym Jorku, USA
Sex Panics and Punk Politics: Libidinal Economies in Conflict

11.10-11.45 – dyskusja
11.45-12.00 – przerwa kawowa

12.00-14.00 – panel I: Płeć, cenzura, seksualność
Ulla Karttunen, artystka feministyczna, Finlandia
prof. Paweł Leszkowicz
, teoretyk sztuki i kurator, Instytut Historii Sztuki UAM/ University of Sussex, Anglia
dr Tamara Zlobina, filozofka, krytyczka sztuki, Ukraina
Dorota Jarecka, krytyczka sztuki, „Gazeta Wyborcza”
Zuzana Štefková, feministyczna teoretyczka sztuki i kuratorka, Praga, Czechy
Moderacja: dr Katarzyna Bojarska, Zespół do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności, IBL PAN

14.00-15.00 – obiad

15.00-17.00 – panel II: Feministyczna partyzantka w sztuce
Poprzedzony pokazem filmów: dokument z występu Pussy Riot oraz działania Aleksandry Polisiewicz
dr Ewa Majewska, Uniwersytet Jagielloński
Katarina Samucewicz, Pussy Riot (wystąpienie przez skype)
Anna Viola Hallberg, artystka, Szwecja
dr Tomasz Kitliński, filozof/aktywista, UMCS w Lublinie/ Uniwersytet w Brighton, Anglia
Nataliya Tchermalykh, krytyczka sztuki, działaczka Feministycznej Ofensywy, redaktorka magazynu „Prostory”, Ukraina
Aleksandra Polisiewicz, artystka, Warszawa
Moderacja: Sylwia Chutnik, pisarka, działaczka feministyczna

17.00-17.30 – przerwa kawowa

17.30-19.00 – „Re-konstrukcja przemocy”– spotkanie z artystką Dorotą Nieznalską wokół jej prac po 2002 roku, prowadzenie: dr Ewa Majewska

Czwartek, 23 maja
10.30-11.30 – wykład + dyskusja, Anda Rottenberg, historyczka sztuki, krytyczka i kuratorka, Warszawa

11.30 – 11.45 – przerwa kawowa

11.45-13.45 – panel III: Cenzura, polityka, media
dr Alek Epstein, teoretyk sztuki, Izrael
Zuzanna Janin, artystka, Polska
Anna Grodzka, posłanka na Sejm RP, Ruch Palikota
Anna Roth, dziennikarka, feministka, Berlin
Roman Kurkiewicz
, dziennikarz, publicysta
Katya Shadkovska, artystka, kuratorka, Rosja;
Moderacja: Roman Pawłowski, „Gazeta Wyborcza”

13.45-14.30 – obiad

14.30-16.00 – dr Ewa Majewska, Anastasia Nabokina, prezentacja raportu „Cenzura, płeć, demokracja. Raport o ograniczeniach wolności twórczej w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 2010-2013” + dyskusja
Moderacja: Agnieszka Grzybek, Fundacja im. Heinricha Bölla

16.00-16.15 – przerwa kawowa

16.15-18.15 – panel IV : Cenzura, ekonomia, polityka
prof. Izabela Kowalczyk, krytyczka sztuki, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
Lidia Makowska, kulturoznawczyni, działaczka społeczna, Stowarzyszenie Kultura Miejska, Indeks 73, Gdańsk
Kuba Szreder, kurator i teoretyk sztuki, Uniwersytet Loughborough, Anglia
dr Adam Mazur, kurator i teoretyk sztuki, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
dr hab. Jacek Kochanowski, socjolog, filozof, Uniwersytet Warszawski
Moderacja: dr Adam Ostolski, socjolog, Uniwersytet Warszawski,

18.15-18.30 – podsumowanie i zamknięcie konferencji: dr Ewa Majewska

 

Matronaty i patronaty medialne: Krytyka Polityczna, Feminoteka, Ale Kino!, Radio TOK FM, EurActiv, Res Publica Nova, Visegrad Insight, Praktyka Teoretyczna, The Warsaw Voice, portal independent.pl.

 

Konferencja jest wynikiem kilkuletniej działalności antycenzorskiej sieci Indeks 73 (aktywnej w latach 2008-2011) oraz konferencji organizowanej w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w lutym 2012 roku. Nazwa Indeks 73 pochodzi od art. 73 Konstytucji RP dotyczącego wolności ekspresji artystycznej i badań naukowych oraz publikacji i prawa do udziału w twórczości artystycznej.

Kuratorka konferencji:

dr Ewa Majewska – badaczka feministyczna, wykłada na Gender Studies przy ISNS UW, Gender Studies przy IBL PAN oraz w Instytucie Kultury UJ. Członkini i współzałożycielka Indeksu 73 (www.indeks73.pl ). Publikowała m. in. w „Signs”, „Transverse Journal” (artykuł o cenzurze: http://groups.chass.utoronto.ca/complitstudents/transverse/current_issue.html), „Nowej Krytyce”, „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”, „Obiegu”, „Bez Dogmatu”, polskiej edycji „Le Monde Diplomatique”. Autorka książki Feminizm jako filozofia społeczna. Eseje o rodzinie (2009), współredaktorka kilku książek o sztuce, kulturze i społeczeństwie. Niebawem ukaże się jej książka Sztuka jako pozór? O cenzurze i innych paradoksach upolitycznienia kultury.
Partner konferencji:
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki jest jedną z najważniejszych państwowych galerii sztuki współczesnej w Polsce.

Wydarzenie na Facebooku.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa