Kolejny etap projektu „DNA Miasta: Diagnoza”

Rozpoczął się kolejny etap projektu DNA Miasta: Diagnoza prowadzonego przez Res Publicę Nową. Projekt ma sprawdzić możliwości aktywnego udziału mieszkańców w budowaniu wizji kultury w miastach kandydujących do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Bieżący etap […]


Rozpoczął się kolejny etap projektu DNA Miasta: Diagnoza prowadzonego przez Res Publicę Nową. Projekt ma sprawdzić możliwości aktywnego udziału mieszkańców w budowaniu wizji kultury w miastach kandydujących do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Bieżący etap projektu ma na celu sprawdzenie, czy władze miejskie i operatorzy przygotwań do zdobycia tytułu ESK2016 uwzględniały opinie i pomysły najważniejszych instytucji kultury w tworzeniu aplikacji konkursowej. Realizację projektu oficjalnie wsparły władze Gdańska, które zdecydowały się na współfinansowanie prac badawczych w tym mieście.

Od początku czerwca trwa projekt, w ramach którego Res Publica Nowa sprawdza jakie efekty przynoszą starania największych polskich miast o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Czy mieszkańcy tych miast wiedzą o konkursie? Czy mieli możliwość wypowiedzenia własnych opinii? Czy ich propozycje i pomysły zostały uwzględnione? Czy podjęte działania są realną szansą na trwałą zmianę organizacji wydarzeń, które dzieją się w przestrzeni publicznej?

W ostatni poniedziałek, 26 lipca, rozpoczęto kolejny etap projektu, w ramach którego ankieterzy przeszkoleni przez Res Publicę Nową przeprowadzą rozmowy z pracownikami Urzędów Miast oraz organizacji pozarządowych zaangażowanych w budowę strategii miasta do EST 2016. Dzięki przeprowadzonym ankietom Res Publica Nowa zbadać m.in. to w jakim stopniu Urząd Miasta, czy organizacja obywatelska, konsultuje swoją politykę kulturalną z innymi instytucjami i organizacjami społecznym.

Przed opublikowaniem całości raportu, cząstkowe wyniki prowadzonych badań oraz bieżące informacje z ich przebiegu będzie można znaleźć na stronie internetowej, której otwarcie zapowiadane jest na sierpień. Organizatorzy akcji podkreślają, że strona projektu będzie platformą, na której – zarówno kandydaci do tytułu ESK 2016 oraz osoby zainteresowane przebiegiem przygotowań miast – będą mogły znaleźć obszerną informację dotycząca różnych metod i refleksji nad tematem partycypacji w mieście, a także skutecznymi sposobami budowy obywatelskiego charakteru kultury miejskiej. Portal będzie również bogaty w wiadomości dotyczące przygotowań wszystkich jedenastu miast kandydujących do tytułu ESK 2016.

Jako, że żadna organizacja pozarządowa nie może dziś istnieć bez swojej grupy lub strony na portalu społecznościowym Facebook, swoją grupę posiada również DNA Miasta. Administratorzy i osoby przynależące do grupy dzielą się na niej refleksjami i licznymi artykułami o działaniach w sferze kultury aplikantów do ESK 2016. Jej zadaniem jest szybkie gromadzenie informacji i przykładowych sposobów partycypacji mieszkańców w tworzeniu wspólnej wizji rozwoju kultury.

Na DNA Miasta: Diagnoza składa się, m.in.: projekt badawczy, seria spotkań i debat pod wspólnym tytułem – „ESK 2016 – start, czy meta?”, wywiady z najważniejszymi osobami zajmującymi się przygotowaniem aplikacji konkursowych oraz osobami zaangażowanymi w animowanie i tworzenie wydarzeń kulturalnych.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa