Kulturoznawca, antropolog kultury, amerykanista. Badacz polityki kulturalnej miast. Doktorant na Uniwersytecie SWPS. Specjalizuje się w antropologii miasta, historii kultury USA i badaniach związków polityki i kultury popularnej.

Zakres specjalizacji:

  • historia USA
  • kultura popularna USA, amerykanizacja kultury
  • kultura mniejszości etnicznych i seksualnych w USA
  • społeczeństwo Ameryki Północnej, zmiany społeczne

Członek zespołu DNA Miasta i redakcji Magazynu Miasta.

Res Publica Nowa