Jaką rolę mogą pełnić nowe państwa członkowskie UE w kształtowaniu europejskiej polityki zagranicznej?

U progu Polskiej Prezydencji w Radzie UE siedem instytucji europejskich wraz z Komisją Europejską i UNDP zdecydowały się na współpracę przy organizacji międzynarodowej konferencji „Rozwój globalny a nowe państwa członkowskie UE – czas na nowe […]


U progu Polskiej Prezydencji w Radzie UE siedem instytucji europejskich wraz z Komisją Europejską i UNDP zdecydowały się na współpracę przy organizacji międzynarodowej konferencji „Rozwój globalny a nowe państwa członkowskie UE – czas na nowe otwarcie?”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 26-28 maja. Korzystając z dotychczasowych doświadczeń nowych państw członkowskich UE paneliści podejmą dyskusję na temat międzynarodowej współpracy na rzecz globalnego rozwoju.

Konferencję uświetni profesor Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który wygłosi wykład w ramach „Wykładów Kapuścińskiego” – cyklu organizowanego przez Komisję Europejską i UNDP.

Równolegle do oficjalnego programu wydarzeń zaplanowane zostały Targi lokalnych i globalnych inicjatyw oraz atrakcje głównym wejściem do PKiN.

Organizatorem wydarzenia jest Polska Akcja Humanitarna, Global Development Research Group i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we współpracy z Fundacją Pontis, NGO Support Center, Centrum Studiów nad Rozwojem oraz Norweskim Instytutem Spraw Międzynarodowych.

Liczba miejsc na jest ograniczona. Termin rejestracji mija 15 maja 2011.Rejestracja uczestników odbywa się poprzez formularz online dostępny tutaj.

Zgłoszenia organizacji chcących wziąć udział w Targach lokalnych i globalnych inicjatyw również przyjmowane są przez formularz online dostępny tutaj.

Res Publica Nowa jest patronem medialnym wydarzenia.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa