Jak rozwijać Polskę? Debata

Jak w Polsce myśli się o rozwoju? Jakie jego kierunki w najbliższych latach powinien obrać nasz kraj?


W debacie „Jak rozwijać Polskę?” we wtorek 8 marca 2016 r. o godz. 17.00 udział wezmą ekonomiści i publicyści. Spotkanie organizowane przez Res Publikę odbędzie się w Marzycielach i Rzemieślnikach przy ul. Brackiej 25 w Warszawie (Dom Towarowy Braci Jabłkowskich). Wstęp wolny.

Ogłoszony niedawno przez ministra Mateusza Morawieckiego „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” to kolejna szeroko nakreślona strategia rozwojowa, przedstawiona Polkom i Polakom. Czy jego wyjściowe kierunki są nakreślone odpowiednio? Jakie są szanse na ich zrealizowanie?

Czy Polska faktycznie znajduje się w pułapce średniego dochodu? Jeśli tak, to jak możemy się z niej wyrwać? Jak sprawić, by nasza gospodarka była bardziej innowacyjna i wytwarzała większą wartość dodaną? Co z polityką zatrudnienia, która tak często pomijana jest w długoterminowych planach rozwojowych?

Pytania te będą przyczynkiem do szerszego zdefiniowania pojęcia rozwoju w polskim wydaniu. Jakim tendencjom w myśleniu o nim ulegaliśmy przez ćwierć wieku istnienia gospodarki wolnorynkowej w Polsce? W jakim stopniu biorą się one z naszych historycznych doświadczeń?

W debacie „Jak rozwijać Polskę?” organizowanej przez Res Publikę udział wezmą: prof. Jerzy Hausner, ekonomista i polityk, wykładowca Akademii Ekonomicznej w Krakowie,  dr Tomasz Kasprowicz, ekonomista, przedsiębiorca, redaktor magazynu Res Publica Nowa, prof. Wydziału Nauk Ekonomicznych UW Joanna Tyrowicz oraz  Adam Leszczyński, redaktor Gazety Wyborczej, członek Instytut Studiów Politycznych PAN. Rozmowę poprowadzi Jędrzej Malko z Fundacji Kaleckiego, redaktor prowadzący niedawno wydanego numeru magazynu Res Publica Nowa pt. „Szał Bankiera”, który poświęcony jest roli pieniądza i własności w życiu społecznym.

Wydarzenie skierowane jest do studentów, publicystów ekonomicznych, akademików oraz osób zainteresowanych polityką i historią społeczno-gospodarczą Polski.

Więcej informacji o Res Publice na stronie publica.pl, a o wydarzeniu na profilu na Facebooku.

Res Publica Nowa