„Transformacje we współczesnym świecie. Demokracja, prawa człowieka i różnorodność”

Interesują Cię prawa człowieka? Lubisz działać społecznie? Szukasz inspiracji? Chcesz zdobyć nowe doświadczenia, wiedzę i kontakty? Poznaj młodych aktywistów z całego świata! Fundacja Humanity In Action Polska w partnerstwie z Muzeum Historii Żydów Polskich organizują […]


Interesują Cię prawa człowieka? Lubisz działać społecznie? Szukasz inspiracji? Chcesz zdobyć nowe doświadczenia, wiedzę i kontakty? Poznaj młodych aktywistów z całego świata!

Fundacja Humanity In Action Polska w partnerstwie z Muzeum Historii Żydów Polskich organizują w dniach 27.06.2013 – 30.06.2013 r. IV Międzynarodową konferencję Humanity in Action pt. „Transformacje we współczesnym świecie. Demokracja, prawa człowieka i różnorodność” pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

HIA Miedzynarodowa Konfrencja_plakat

Konferencja ta będzie międzygeneracyjnym spotkaniem ok. 450 osób z całego świata, w tym młodych liderów i aktywistów głównie z Bośni i Hercegowiny, Danii, Francji, Holandii, Niemiec, Polski, Turcji, Ukrainy i USA, zainteresowanych problematyką szeroko rozumianej transformacji. Polska będzie stanowić studium przypadku, dlatego tematem dyskusji pierwszego dnia będą zmiany społeczno-ekonomiczne wywołanych przez II wojnę światową i Holokaust oraz doświadczenia funkcjonowania systemu socjalistycznego, a także polska transformacja systemowa i jej efekty w postaci funkcjonującej demokracji i rozwijającego się społeczeństwa obywatelskiego.

Poza tym chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad przemianami, jakim ulegają demokracje Europy Zachodniej pod wpływem kryzysu ekonomicznego i w jaki sposób młodzi aktywiści mogliby się przyczynić do wygaszania tendencji ksenofobicznych. I wreszcie po trzecie dyskutowany będzie wpływ nowoczesnych technologii na poszanowanie i promowanie praw człowieka, kondycję demokracji, a także związane z tym szanse i zagrożenia.

W czasie konferencji będzie można poznać młodych liderów i aktywistów z całego świata.

Wśród prelegentów: Pat Cox – b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Henryk Wujec – doradca Prezydenta RP, prof. Dariusz Stola – historyk – Polska Akademia Nauk i Collegium Civitas, Andrzej Rychard – socjolog – Polska Akademia Nauk, Steve Crawshaw – Amnesty International, Baratunde Thurston – Cultivated Wit i wielu innych.

Językiem konferencji jest język angielski, zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne.

Zapraszamy do przyjścia na otwarte prelekcje w ramach konferencji oraz obejrzenia spotu promującego wydarzenie. Cały program dostępny jest na stronie humanityinaction.org.

Res Publica Nowa patronuje wydarzeniu, na miejscu będzie dostępny także najnowszy numer Visegrad Insight o historii edukacji w Europie Środkowej.

Zapraszamy do uczestniczenia oraz śledzenia najnowszych informacji o konferencji oraz innych wydarzeniach Humanity in Action w Polsce poprzez profil na Facebooku.

Skomentuj lub udostępnij
Loading Facebook Comments ...

Skomentuj

Res Publica Nowa